Säsongens spännande STQM-seminarier

Nu är vårens seminarieprogram spikat. Vi bjuder på tre favoriter i repris av höstens uppskattade seminarier, så missade du tillfället förra gången kommer här en ny möjlighet!

Vi börjar onsdagen den 29 mars med ett frukostseminarium som vänder sig till chefer för biståndshandläggning inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning: Rekrytera och behålla biståndshandläggare.

Biståndshandläggaren har en nyckelfunktion i kommunen. Samtidigt ökar omsättningen bland handläggare. Vad kan kommunerna kan göra för att stärka sin kompetensförsörjning? STQMs Harriet Holmgren visar på en rad konkreta åtgärder inom olika områden. Tid: 08.00-ca 09.30


Onsdagen den 5 april har vi besök av Erik Blennberger, som är professor i etik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och författare till boken ”Bemötandets etik”. Seminariet vänder sig framför allt till enhets- och verksamhetschefer inom vård och omsorg: Värdeskapande bemötande.

Seminariet handlar om olika aspekter av bemötande i vardagen inom hemtjänst och äldreboende. Hur kan en gemensam värdegrund inom arbetsgruppen stärka ett gott bemötande? Hur kan värdet och nyttan av arbetet öka genom en gemensam värdegrund?  Tid: 08.00-ca 09.30.

Efter seminariet demonstreras samtalsstödet ”12 samtal om bemötandets etik” för den som är intresserad.


Vi avslutar vårens program med ett lunchseminarium torsdagen den 27 april, som vänder sig till verksamhetschefer hos utförare av hemtjänst, privat och egen regi, samt kvalitetsansvarig hos kommunen: Ordning och reda i verksamheten.

STQMs Dan Lindqvist och Jörgen Forslund berättar närmare hur man bygger upp och arbetar med kvaliteten i verksamheten. Betydelsen av att underhålla ämnet i vardagen och hålla kommunikationen levande för att fånga, hantera och lära från varje nytt tillfälle. Det finns många regler att följa men vi kommer att fokusera på effekten och nyttan av dessa. Kom och lyssna och delta i ett samtal om kvalitetsledning! Tid: 12.00-ca 13.00


Samtliga seminarier är kostnadsfria och äger rum i STQMs lokaler i centrala Stockholm, på Barnhusgatan 16. Mer information kommer löpande, men du kan anmäla dig redan nu! Skicka ett mejl till info@stqm.com för att boka din plats.