Frukostseminarium om rehabilitering

Nu drar vi igång höstens seminarieserie om arbetsmiljöfrågor i samarbete med Milla Jonsson, specialist inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Det första temat är REHABILITERING. Om sjukdom påverkar en arbetstagares arbetsförmåga, hur ser arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ut? Hur kan ett ledningssystem underlätta ditt arbete så att du inte missar det som behöver göras utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Innehåll och upplägg

När: Fredagen den 20 oktober kl. 08.15-10.00 (frukost serveras från 08.00)
Var: STQMs lokaler på Barnhusgatan 16, Stockholm 

Seminariet behandlar lagstiftningens krav på såväl organisation som genomförande av rehabilitering, vad en medarbetare kan förvänta sig att få för stöd och hur långt ett rehabiliteringsansvar sträcker sig för en arbetsgivare. Kan exempelvis misskötsel i arbetet uppstå p.g.a. sjukdom? Under seminariet går vi igenom det arbetsrättsliga regelverk som gäller och hur samspelet ser ut mellan se olika parterna som är inblandande i en rehabiliteringsprocess. Fokus ligger på hur en arbetsgivare kan förebygga och hantera. Under seminariet kommer vi att titta på några case kopplade till aktuella domar från Arbetsdomstolen (AD). Dessa case kommer vi att avhandla genom att visa hur du via ett ledningssystem kan säkerställa att du gör det som ligger inom ramen för ditt arbetsgivaransvar.

Under seminariet kommer vi att presentera en av våra kommande e-learningutbildningar på temat arbetsmiljö.

Kommande frukostseminarier i serien om arbetsmiljö

  • Fredagen den 24 november 2017: Diskriminering, kränkande särbehandling och mobbning – vad skiljer dessa begrepp åt och hur ska du agera som arbetsgivare?
  • Fredagen den 16 januari 2018: Misskötsel – vad räknas som misskötsel i en anställning? Kan en arbetsgivare säga upp en anställd p.g.a. ohälsa, och vilka rättigheter och skyldigheter har man som arbetsgivare/arbetstagare?

Du kan boka dig till ett enskilt seminarium eller till alla tre för ett rabatterat pris. Klicka här för att komma till bokning och mer information.