STQM certifierat mot de nya standarderna för ISO 9001 och 14001

I fredags blev STQMs kvalitets- och miljörevision klar för 2016 och vi är nu ett av de första företagen i Sverige att vara certifierade enligt de nya standarderna för både kvalitet och miljö – ISO 9001:2015 och 14001:2015.

Vi kan glädjande nog konstatera att vi har ett väl fungerande managementsystem, vilket bekräftades vid den externa revisionen då vi inte fick några avvikelser mot kraven i de nya standarderna.

STQMs VD Kjell Ekbladh säger så här om certifieringen:

För oss i STQM är certifieringen mot ISO mycket viktig. Dels så arbetar vi kontinuerligt med kunder som själva vill bli certifierade eller verksamheter och myndigheter som har att leva upp till kraven i författningen SOSFS 2011:9 om systematiskt kvalitetsarbete, vilken till stor del överensstämmer med kraven i standarden för kvalitet enligt ISO 9001.

Nu kan vi dessutom verkligen tala om att standarderna för kvalitet och miljö är managementsystem, eftersom de nya standarderna ställer större krav på att högsta ledningen verkligen engagerar sig. Det är inte längre frågor som man bara delegerar till en kvalitetssamordnare eller kvalitetschef att sköta.

Det som utöver ökade krav på ledningens engagemang skiljer från tidigare version av standarderna är ett tydligare fokus på riskbaserat tänkande och processtyrning.

STQM har varit ISO-certifierat i kvalitet sedan 2007 och i miljö sedan 2011. Några av skälen till varför vi valde att certifiera företaget var:

  • Förenklad handläggning i samband med offentliga upphandlingar
  • Intern ordning och reda i STQM – effektiva processer som underlättar medarbetarnas arbete i sina uppdrag
  • Trovärdighet när vi arbetar med ledningssystem ute hos uppdragsgivare