STQM inleder samarbete med Axánd undersökningar

Behovet av kundanpassade mätningar av t.ex. kundnöjdhet, ledarskap och medarbetarskap ökar. STQM har därför under våren 2015 inlett ett samarbete med Axánd undersökningar.

Axánd är specialiserade på att utforma och genomföra kundanpassade mätningar till kundernas unika behov. Axánds tjänster kompletterar STQMs utvecklingsmetoder att arbeta med systematisk verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. När resultat av en mätning föreligger tar STQM vid och arbetar med kundens utveckling baserat på resultaten i mätningen. Därmed nås en ökad effektivitet i kundens utvecklingsprocess.

Medarbetarundersökningar

Axánd är ett renodlat undersökningsföretag som under mer än tio år hjälpt företag att ta fram strategiska beslutsunderlag. Det främsta samarbetsområdet mellan STQM och Axánd är medarbetarundersökningar, där Axánd genomför en medarbetarundersökning och STQM hjälper till att omvandla resultatet av undersökningen till en konkret handlingsplan.

Axánds modell för medarbetarundersökningar utgår från att alla individer i företaget/verksamheten har möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Undersökningen ger ett tydligt resultat kring organisationens nuläge – vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Den ger ett bra underlag för diskussion och vidare arbete, där fokus exempelvis kan ligga på var organisationen befinner sig idag och var vill den bör vara om ett år. Eftersom resultatet på aggregerad nivå visas i en matris, är det enkelt att se skillnader mellan olika delar av organisationen. Dessutom är undersökningen enkel att fylla i (tar inte mer än tio minuter att svara på frågorna) och frågorna är lätta att tolka. Helt enkelt en bra medarbetarundersökning att ha som grund för fortsatt arbete.

Många kunder arbetar med årliga mätningar. Det är ett tempo i utvecklingsprocessen som allt oftare är för långsamt, säger STQMs vd Kjell Ekbladh. Genom ”skräddarsydda ” förenklade mätningar kan kunden nu snabbare se resultat av gjorda utvecklingsinsatser och därmed öka tempot i sitt förbättringsarbete. Enkelheten och snabbheten i Axánds metoder ligger helt i linje med STQMs grundsyn på verksamhetsutveckling.


Läs mer om Axánd här.