STQM Management stärker sin position på marknaden

STQM går in i en fusion och blir dotterbolag i koncernen Fridhem Verksamhetsutveckling AB.

Kjell Ekbladh säger:
Det är med stor glädje och framtidstro som vi har funnit en stark och offensiv väg för STQM Management. Inriktningen är att fortsätta leverera managementtjänster till primärt kommuner, landsting, statliga myndigheter, högskola samt företag inom utvalda segment i den privata sektorn.

Tillsammans med LexEQ Consulting AB, som är koncernens andra dotterbolag och verksamma primärt inom den privata sektorn, kommer vi att kunna bibehålla och ytterligare förstärka STQM,s varumärke och samtidigt uppnå synergier mellan företagen.


I och med fusionen avgår Kjell Ekbladh som VD och kommer att under de närmaste 3 åren arbeta som senior advisor och seniorkonsult i STQM Management. Kjell säger vidare, att förändringen innebär att han i än högre utsträckning kommer att kunna fokusera på ledarutvecklingsprogram, chefshandledning (executive coaching) och stöd till uppdragsgivare som vill utveckla sin styrning och sitt ledningssystem.

Koncernchef och ny VD

Koncernchef och ny VDför STQM Management AB är Charlotte Sehlse.

Charlotte säger:
Som ett led i vår tillväxtstrategi har vi förvärvat ett av Sveriges mest välskötta och erfarna konsultföretag inom ledarskap och organisationsutveckling. Med STQM Management har vi unika möjligheter att uppnå nya kompetenssynergier. Vi förstärker ytterligare vår förmåga att leverera konsulttjänster och metodik som integrerar ledarskap, människor och processer, som skapar effektiva välmående företag och organisationer.

Vi fortsätter erbjuda våra kunder samma kostnadseffektiva målfokuserade tjänster med samma höga kvalitet. Tillsammans med STQM Management och deras långa erfarenhet och gedigna kunskap inom området för ledarskap och organisationsutveckling, tar vi ytterligare ett stort kliv framåt på en mycket spännande marknad.

Charlotte Sehlse, VD Fridhem Verksamhetsutveckling och grundare LexEQ Consulting
Kjell Ekbladh, seniorkonsult STQM Management