STQM skriver avtal med KUI

Vi är glada att kunna informera om att STQM har skrivit ett avtal med KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) kring ett antal utbildningar för biståndshandläggare och LSS-handläggare. Det är STQMs Harriet Holmgren som kommer att hålla i dessa för KUIs räkning.

I första läget är det två olika endagsutbildningar som är aktuella:

  • Mål och uppföljning av biståndsbeslut (läs mer här)
  • Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt i biståndshandläggningen (läs mer här)

Dessa utbildningar finns både öppna utbildningar på Södermalm och som uppdragsutbildningar som äger rum i den kommun som beställer utbildningen. Välkommen att besöka KUIs hemsida för mer information eller för beställning av utbildning.

KUI