Teamutveckling! med GDQ – till digitalpris

Har ni funderat på att genomföra en teamutvecklingsinsats men kanske valt att skjuta upp det på grund av rådande omständigheter? Gör inte det! Vi erbjuder just nu en kickstart för ert teamarbete. En halvdags utvecklingsinsats med den populära och mycket uppskattade metodiken  GDQ till ett specialpris och digitalt genomförande.

Den arbetspsykologiska forskningen har visat att teambaserat arbete är  ett effektivt sätt att främja såväl goda arbetsprestationer som välmående och trivsel bland medarbetare ! Trots detta är det långt ifrån alla arbetsgrupper och team som får möjlighet att fungera så effektivt som de hade kunnat göra. I genomsnitt utvecklas bara 20 % av alla grupper till fullt högpresterande team. Orsaker till att man förhindras prestera på topp kan såklart vara olika från grupp och situation till annan, men det finns också många gemensamma nämnare och låghängande frukter som Wheelans forskning har hjälpt många att plocka.

Vill du och ditt team också bli  mer effektiva och samtidigt öka motivation och arbetsglädje? Börja nu med   en halv dags work-shop där vi utifrån vilka behov och förutsättningar just ni har, sätter upp en konkret och genomförbar handlingsplan för fortsatt utveckling av teamet.

Målet för teaminsatsen är utvecklade relationer, tydliga mål, tillit till varandra och därmed effektiva och hälsosamma team.

Erbjudande

Ta chansen att boka en digital teamutvecklingsinsats med GDQ för upp till 10 personer för  det mycket förmånliga priset 15.000  SEK. I paketet ingår:

  • Genomförande av GDQ-test via internet
  • Sammanställning av analys och testresultat
  • ½ dags teamutvecklingsinsats

Erbjudandet gäller digital återkoppling och work-shop om inget annat överenskommits.

TEAM  –  Together Everyone Achieves  More !

Ladda gärna ner vårt produktblad nedan