Teamutveckling med GDQ

Visste du att de flesta team endast utnyttjar 40% av sin potential?  Vi erbjuder just nu en kickstart för ert teamarbete med GDQ och en halvdags utvecklingsinsats.

Vill du veta hur det ser ut i dina team och få stöd i hur ni kan arbeta för att bli mer effektiva, mer produktiva och till det ge ökat välbefinnande? Påbörja resan redan nu med en halv dags investering där vi börjar med att utforska var gruppen befinner sig. Det gör vi med hjälp av GDQ som är ett välgrundat instrument framtaget av forskaren Susan Wheelan (läs gärna mer här). Med utgångspunkt från var teamet befinner sig så sätter vi tillsammans upp konkret handlingsplan för fortsatt utveckling.

Målet för teaminsatsen är utvecklade relationer, tydliga mål, tillit till varandra och därmed effektiva och hälsosamma team.

Erbjudande

Ta chansen att boka en teamutvecklingsinsats med GDQ för upp till 10 personer för 14.900 SEK. I paketet ingår:

  • Genomförande av GDQ-test via internet
  • Sammanställning av analys och testresultat
  • ½ dags teamutvecklingsinsats