Fem stunder då ledningsgruppen ger dig huvudvärk

Kämpar du med att få ledningsgruppen att enas och prioritera arbetet i enlighet med verksamhetens målbild? Här listar vi fem utmaningar i ledningsgruppsarbetet som varje VD kan känna igen sig i!

1. Du tvivlar på personalens kompetens

Har du någon gång gett en kollega en uppgift, frågat om personen i fråga har förstått och fått ett oengagerat nickande tillbaka? Innerst inne vet du att det du vill ha sagt inte alls har gått in – och uppgiften, som du vill ha den, kommer troligtvis inte bli gjord. Kanske har du satt fel person på fel tjänst, eller så är personen i fråga bara inte intresserad av att göra det du ber om. Var inte rädd för att byta ut medlemmar som inte gör sitt jobb – ledningsgruppen är till för att få saker gjorda.

2. Det saknas beslutsunderlag

Upplever du ibland att ni sitter och fattar beslut rakt ut i luften? Det kan vara frustrerande att känna att det inte finns tillräckligt med beslutsunderlag. Kanske är det så att du har bett dina kollegor göra research inom en viss fråga, för att ni ska kunna ta ett välgrundat beslut. Men när det väl kommer till kritan visar det sig att de har glömt bort det igen – eller gjort ett ofullständigt jobb. Det hela kanske till exempel slutar med att ni köper in ett nytt IT-system till företaget, utan att ha gjort tillräckligt med research först. Därefter visar det sig att ni kunde ha fått ett bättre system för samma pris – eller till och med billigare.


Få rätt saker att hända i ledningsgruppen eller styrelsen. Boka en kostnadsfri workshop! 

3. Kollegorna är oense

Det är dags att enas om ett beslut och två medlemmar i ledningsgruppen tycks inte kunna komma överens. Deras ansvarsområden överlappar varandra och ingen vill ge sig. Kanske vill den ena personen att budgeten ska användas till att anställa en ny marknadsassistent och den andra till att anställa en ny säljcoach. Oavsett hamnar du i mitten av det hela och måste tvingas att välja sida. Återigen påminns du om att man inte kan göra alla nöjda – och en av kollegorna går därifrån med missnöjd uppsyn.

4. En person i gruppen har en personlig agenda

Ni ska göra en förändring i företaget och en person i ledningsgruppen tycker det är en dålig idé. Personen hävdar att förändringen kommer påverka verksamheten negativt, men i grunden vet du att anledningen är personlig. Det kanske handlar om att ni till exempel funderar på att byta en maskin, vilket indirekt kommer minska den här personens ansvarsområde och befogenheter. Därför vägrar medarbetaren i fråga medverka till förändringen – och du hamnar i en obekväm situation.

5. Ingen tycks hålla med dig

Ett vanligt problem som många VD:ar upplever, är att det är svårt att göra sig förstådd i ledningsgruppen. För dig är det till exempel solklart varför ni behöver prioritera att ta fram effektivare rutiner för måluppföljning – medan de andra i gruppen hellre vill diskutera vilken aktivitet ni ska ägna er åt på nästa kick-off. Du försöker innerligt förklara varför din fråga ska prioriteras framför de andras, men lyckas inte nå fram till de andra i gruppen. Det hela slutar med att ni spenderar resten av timmen åt att diskutera om ni ska välja forspaddling eller matlagningskurs till kick-offen – och att effektivisera måluppföljningen får vänta till nästa veckas möte.

Jörgen Forslund
Verksamhetskonsult inom målstyrning och ledningssystem