Värdefulla tips kring stresshantering

Vilken rivstart det blev på veckan när vi inledde gårdagen med en välbesökt frukostföreläsning om stresshantering – Stress Management. Föreläsare Sören Hjälm väckte många tankar och stor nyfikenhet när han presenterade den s.k. tre-system-teorin som ett verktyg för att förstå hur vi påverkas av och kan hantera stress.

Tre-system-teorin bygger på att vi har tre stycken system som vi tillåter ta olika mycket plats i våra liv – hotsystemet, utforskarsystemet och trygghetssystemet. Därmed är det enkelt att förstå att vi alla upplever stress på mycket olika sätt och att vi också använder oss av skilda strategier för att hantera den upplevda stressen. Genom förståelse för hur de olika systemen fungerar kan vi minska deras automatiska makt över oss själva och lära oss hur vi ska hantera och balansera dem i vardagen.

Långvarig stress och oro kan leda till ångest och i förlängningen till depression och utbrändhet. Sören Hjälm, som till vardags forskar kring stress och utbrändhet vid Örebro universitet, menar att ungefär 20% av Sveriges befolkning ligger i riskzonen för utbrändhet. Många av våra orostankar kan härledas till biologi och evolution – det var helt enkelt nödvändigt för oss att som grottmänniskor hela tiden var på vår vakt och upptäcka faror, annars skulle vi inte överleva.

Men det går att förändra vårt beteende och vår förmåga till stresshantering, enligt Sören. För att vi ska lyckas med detta krävs tre komponenter. Det första är att vi behöver kunskap om varför vi beter oss och reagerar på ett visst sätt. Dessutom är det viktigt med allians, dvs stöd i förändringsarbetet. Slutligen behöver vi inse att en stor del av jobbet är eget arbete.

Lär dig mer om stresshantering

STQM erbjuder genom Sören Hjälm olika typer av utbildningsinsatser inom Stress Management. Det kan röra sig om allt från kortare föreläsningar på 1-2 timmar till en mer djupgående utbildning på en eller flera dagar. Vi har också möjlighet att mäta stressnivån i er organisation för att sedan utgå från det resultatet. Kontakta oss för mer information.

Här kan du också ladda ner ett produktblad om föreläsning kring stresshantering.