Vi lever som vi lär

När de nya versionerna av ISO-standarderna för kvalitet och miljö – 9001:2015 och 14001:2015 – lanserades förra året var STQM ett av de första företagen som certifierades enligt dessa.

I veckan kunde vi stolt konstatera att vi gick igenom vår externa revision mot standarderna utan avvikelser, vilket är ett kvitto på att vårt ledningssystem fungerar och är till stor nytta för vår verksamhet.

STQM har varit ISO-certifierat i kvalitet sedan 2007 och i miljö sedan 2011. För oss har det varit viktigt att leva som vi lär – dvs att ha en ordning och struktur i företaget som både underlättar arbetet internt med tydliga och effektiva processer men också externt för att skapa trovärdighet hos våra kunder och uppdragsgivare när vi arbetar med frågor kring kvalitet och ledningssystem.

Läs mer om vad STQM kan göra för er inom frågor kring kvalitet och ledningssystem.