Vill du bli en del av STQMs team?

Verkar du idag som konsult och har kompetens inom STQMs tjänsteområden? Har du relevant utbildning och erfarenhet? Delar du våra värderingar? Då kanske vårt konsultnätverk är något för dig!

Så här fungerar vårt konsultnätverk

Vi har glädjande nog ett stort förtroende från våra kunder och efterfrågan på våra tjänster och söker därför fler konsulter med management- och specialistkompetens inom följande områden

  • Ledarskap och executive coaching
  • Grupputveckling
  • HR och arbetsmiljö
  • Processutveckling
  • Ledningssystem
  • Projektledning

STQMs konsultnätverk består av fristående ledarskaps- och managementkonsulter med gedigen kompetens. Nätverket är uppdelat i två nivåer, ett inre och ett yttre nätverk. Vilken nivå som passar just dig bäst beror på bland annat din arbetssituation och dina övriga åtaganden mot andra konsultnätverk och uppdragsgivare

Samarbetspartner till STQM

Vårt yttre nätverk för konsulter passar dig som är fristående konsult och söker nya kontaktytor med möjlighet att skapa gemensamma affärer.

Som samarbetspartner i nätverket får du tillgång till STQMs försäljningsplattformar och kontaktnät och möjlighet till samarbete i uppdrag om kompetensmatchning uppstår. Konsulterna i det yttre nätverket får ta del av regelbunden information samt inbjudan till nätverksträffar som genomförs i syfte att utvecklas, lära känna varandra samt att undersöka gemensamma affärsmöjligheter.

Associerad konsult och underkonsult i STQM

Vårt inre nätverk passar dig som är fristående konsult och vill ingå i ett större sammanhang och söker ett närmare samarbete med STQM och mer support.

Konsulterna har valt STQM utifrån övertygelsen att de både kompletterar och stärker STQMs kompetensområden samt möjliggör nya och intressanta affärer. Vi arbetar aktivt för att matcha konsulterna mot nya och existerande uppdrag vilket skapar en plattform för nya affärsmöjligheter. Konsulterna får ta del av regelbunden information samt inbjudan till nätverksträffar som anordnas av STQMs i syfte att ”teambuilda”, fortbilda och skapa gemensamma affärer. Som underkonsult får man också administrativ hjälp och support.

Utförande av uppdrag under STQMs varumärke

Som konsult i STQM genomförs uppdrag som rör uppdrag utförda på STQMs befintliga kunder och/eller på nya kunder som sålts in via våra försäljningskanaler, under STQMs varumärke. För samarbetspartner kan det variera från situation till situation och ett separat avtal upprättas inför varje uppdrag.