Årets ledningssystem blev klart

Kanske är det tidigt att redan i januari peka ut den viktigaste händelsen för året, men faktum är att 2018 kommer flera att peka på just det – att införandet av ett ledningssystem blev den viktigaste händelsen. Så varför inte fundera lite på nedanstående framtida scenario.

Er viktigaste händelse 2017 blev införandet av ett ledningssystem

”Äntligen har vi ett väl dokumenterat och integrerat ledningssystem som passar verksamheten, är kommunicerat och används i vardagen. Arbetet fungerar nu smidigt och incidenter och triviala händelser ställer inte hela verksamheten på huvudet. Våra roller är tydliga samt rutinerna väl grundande i vår erfarenhet och kunskap. Målet är tydligt för alla och uppfyllnaden mäts regelbundet genom nyckeltal. När det går lite fel så har vi nu en ordning för att hantera dessa avvikelser – vi tar systematiskt in dem och gör justeringar vid behov – och därför har vi blivit mycket bättre på att utveckla vår egen förmåga.

Tidigare lyckades vi oftast göra rätt trots att vi saknade ett integrerat ledningssystem men då utmanade vi ibland regelkraven, något som inte alls kändes bra. Det gav i sin tur upphov till frågor och extra arbete, vilket stal värdefull tid från verksamheten. Innan fick vi också i högre grad förlita oss på några av nyckelmedarbetarna och när de inte var i tjänst blev varje problem en stor utmaning med avvikelser som resultat. Varför gjorde vi inte detta tidigare?”

Ordet ledningssystem brukar inte locka till leenden och stora skratt men å andra sidan så händer det faktiskt. Oavsett anledning till skatt, så blir det dystert när verksamhetens ansträngningar inte leder fram till målet, utan skapar friktioner och slösar med befintliga resurser.

I vinstskålen ligger personalens trygghet, ekonomi i balans, rätt leverans till kunder eller invånare samt mätbar kvalitet. Det är värt att göra till en viktig händelse redan 2017.

Dan Lindqvist
Verksamhetskonsult, STQM
dan.lindqvist@stqm.com