Ny teknik är jag inte rädd för, värre är det med gammal

Så har Vitalis konferens 2018 blåst över – en konferens där representanter för IT- och vårdbranschen möts under tre dagar. Det är dagar fyllda av möten, seminarier, utställning, mingel och festkväll. Konferensens övergripande program handlar om att stödja och hjälpa vård och omsorg med olika lösningar som till stor del inbegriper digitalisering i vårdens tjänst.

I år invigdes konferensen av Socialminister Annika Strandell som också delade ut priset ”eHealth Award” till vinnaren Kontigo Care. I samband med invigningen delades också priset ”Sveriges eHälsokommun 2018”ut, som i år gick till Rättviks kommun.

Även STQM fanns på plats för att diskutera utvecklingen mot digitalisering. Vi presenterade ämnet ”Släng pärmen, det är innehållet du behöver”, en programpunkt som tar fasta på att ledningssystemet ofta existerar i pappersform i en pärm och därmed blir svårt att använda i vardagen. Som exempel på hur man istället kan arbeta visade vi hur Hemstöd24 Omsorg valt att göra. Där kan personalen i sin telefon enkelt ta del av rutinstöd när så behövs. Behovet finns speciellt inom verksamheter som är av uppsökande karaktär som hemtjänsten. I flertalet kommuner används redan smarttelefonen för att registrera insats och tid samt hantera journalanteckningar och avvikelser. Så självklart bör även rutiner och ledningsstöd finns där – inte i en pärm på kontoret.

Ett annat intressant exempel som visades under konferensen var Stora Sköndals projekt ”Skapa mer tid till varandra”. De har tagit fasta på att genom samverkan, ledningssystem samt rätt e-verktyg öka hela gruppens engagemang och förmåga i vardagen. Mer tid för den boende helt enkelt.

I båda exemplen – Hemstöd24 Omsorg och Stora Sköndal – är målet att underlätta för duktig personal i planeringen och mötet med den enskilde. För att klara förändringen krävs en tydlig målbild, ett närvarande ledarskap och engagerad personal. Båda fallen har valt att använda IT som ett verktyg men fortsatt står de mjuka värdena i centrum som är effektmålet i förändringsarbetet.

Exemplen visar tydligt att ”verkstaden” pågår i verksamheternas vardag och konferenser likt Vitalis är strålande forum för att dela med sig av sin verklighet för inspiration och kunskap. Från människorna som har gjort det, till människor som vill inspireras till att göra en förändring.

Som den riksbekanta Dagny Carlsson på sitt kristallkloka sätt förmedlade under konferensen: ”Ny teknik är jag inte rädd för, värre är det med gammal. Det var inte bättre förr.”

Dan Lindqvist
Verksamhetskonsult STQM
dan.lindqvist@stqm.com