Fira framgångar och älta framgångsfaktorer!

Teamutveckling kräver arbete, men det behöver inte ske genom stora omvälvande förändringar. Ofta är det de små medvetna stegen i vardagen som får teamet att komma riktigt långt. Ingela Johansson delar med sig av några insatser som gav stor effekt för hennes teams framgångsrika utvecklingsresa!

Mellan 2012 och 2019 jobbade jag i ett fantastiskt team, som under dessa år förvandlades och förändrades vid flera tillfällen. Vi gick från att ha varit tjugo dansk-svenska medarbetare i teamet till att vara sju personer när jag själv lämnade teamet. Att bli ett team var inte en walk in the park direkt.

Teamutveckling steg för steg

Utan att riktigt veta det följde vi Bruce Tuckmans/ Susan Wheelans fyra utvecklingsfaser från Forming, via Storming och Norming till att i högsta grad bli ett team i Performing. Det var hårt arbete och medvetna steg för att ta oss vidare som team. Självklart inte en rak väg eller en process från en fas till en annan, utan ganska mycket berg och dalbana och fram och tillbaka mellan olika faser utifrån hur teamet förändrades i sin sammansättning.

I vår utvecklingsprocess fanns en ständig vilja att lära av varandra och nyttja den kollektiva intelligensen på bästa sätt. Vi visste rätt väl efter ett tag vilka vi var i teamet, vad vi kunde och när vi istället behövde ta hjälp av varandra för att lösa en uppgift. Kollektiv intelligens som jag förstår det betyder inte nödvändigtvis att gruppens sammanlagda intelligens alltid är större än individens. Som vi gärna vill tro. Kollektiv intelligens förutsätter psykologisk trygghet i gruppen, att mina kollegor ser på mig och agerar mot mig på ett sätt att jag känner mig trygg i min kompetens. Då kommer mina talanger och förmågor i spel och förutsättningarna för att vi ska ha tillgång till den kollektiva intelligensen ökar.

Teamutveckling

Att det finns en psykologisk eller social trygghet i gruppen gör också att det känns ok att visa sig sårbar och fråga om hjälp, något som i sin tur stärker banden oss emellan och ger andra i gruppen möjlighet att använda sig av sina förmågor och talanger. Jag blir varm i hjärtat när jag tänker på hur vi fick varandra att växa, hur vi stöttade varandra och hur vi gjorde varandra bättre i uppdragen. I mitt team. I HR Strategi på PostNord. Detta vill jag bidra till att andra team ska få uppleva.

Grupp eller team?

Jag använder begreppen grupp eller team lite som det kommer. Jag har själv tidigare haft en klar definition av när en grupp övergår till att bli ett team. En vanligt förekommande beskrivning är att ett team har tydliga mål, tydligt definierade uppgifter och att det krävs en kollektiv insats för att nå målet. En grupp kan vara ett visst antal personer (tre eller fler) som på ett eller annat sätt samlas kring liknande uppgifter eller intressen. För mig känns det inte lika viktigt längre att definiera det så svartvitt. Det viktiga är vad man åstadkommer tillsammans, hur vi kan hjälpa varandra att utvecklas och hur det får oss att må.

Glöm inte att fira framgångar

Utan en stark vilja att vara ett team och en positiv grundsyn hade vi inte utvecklats på det sätt vi gjorde. Om jag ska plocka ut några små guldkorn, små insatser som gav stor effekt, så skulle det nog vara det här:

  • Involvera mera – Som chef, lita på att dina medarbetare i teamet har förmågan och kraften att utvecklas och bidra till utveckling. Delegera till exempel ansvaret för teammöten till medarbetarna. Det är både utvecklande och roligt att ansvara för att planera och genomföra mötena. Men också avlastande för chefen att slippa bära hela ansvaret för detta. Det frigör tid till annat.
  • Våga fråga – Som medarbetare, välj aktivt ut någon i teamet (eller utanför teamet) som du vet tänker väldigt annorlunda eller har andra typer av lösningar än du själv. Presentera ditt idéutkast eller färdiga plan för hen och be om feedback. Språngvis utveckling!
  • Fira framgång och älta framgångsfaktorer – Vid årsskifte eller ännu hellre halvårsskifte eller oftare – gå laget runt och berätta om teamets framgångar under det senaste året. Rita upp en tidslinje och be kollegorna sätta upp post-its längs med tidslinjen över saker som de är stolta över som de själva eller teamet åstadkommit. Fira framgångarna och beröm varandra ofta!

Med andra ord: följ regelbundet upp teamets utveckling utifrån utvecklingssteg och mål och dra nytta av lärandet. Vad har vi lärt oss, vad kan vi göra annorlunda framöver, hur skulle vi kunna göra det ännu bättre nästa gång? Justera planen löpande utifrån nya förutsättningar och mål.

Teamutveckling är inte en sidovagn eller särskilt komplicerat – små medvetna steg och löpande uppföljning ger stora effekter. Fråga mig – jag vet!

Ingela Johansson
Konsult inom arbetsmiljö, team- och ledarutveckling, STQM