Stockholms stad går för kvalitet – är din hemtjänst beredd?

Glädjande noterar jag att Stockholms stad, i en skrivelse till alla LOV-utförare av hemtjänst, berättar om kommande verksamhetsuppföljning 2018. Syftet med informationen är naturligtvis att påminna utföraren om vilka processer och rutiner som ska användas i verksamheten och därmed ge möjligenheten att komplettera och förtydliga dessa.

Utvalda fokusområden

I fokus under året kommer anställningsform och utbildningsnivå för personal ligga. Detta är bra då de utgör komptensgrunden i den viktiga tjänsteverksamhet som hemtjänst är, till en grupp i samhället som verkligen behöver stödet. Utan kompetent, trygg och engagerad personal blir hemtjänstens leverans haltande.

Stadens dokument beskriver framför allt vad inspektörerna förväntar sig finna vid en verksamhetsuppföljning avseende nödvändiga processer och rutiner.  Det är ett strålande dokument som komplett beskriver vad som förväntas för att uppdragsgivaren ska vara tillfreds, och som är kopplat till den kvalitet som levereras och därmed kundens upplevelse.

För verksamheter som fortfarande lever kvar med en ”process- och rutinpärm” är detta ett gyllene tillfälle att samtidigt digitalisera informationen. Då kan den göras tillgänglig i telefon och läsplattor som används ute i fält. Man kan anta att de flesta rutinerna redan finns sparade i en dator men att de dessvärre inte kan nås med hjälp av en telefon på ett enkelt sätt.

Stadens dokument vill se verksamhetens huvudprocesser som:

  • Nytt ärende
  • Insatsernas genomförande
  • Avslutat ärende

Ovanstående ska finnas dokumenterade, naturligtvis vara kända och användas av verksamheten. Som den viktigaste stödprocessen vill jag slå ett slag för rekrytering och utveckling av personal, eftersom de utför processen ”Insatsernas genomförande”. I det ögonblicket prövas efterlevnaden, utöver professionens yrkesskicklighet, av de ingående processer och rutiner som exempelvis värdegrund, avvikelse, dokumentation och genomförandeplan, hantering av nycklar, delegering, etc. Man kan kalla det för sanningens ögonblick, vilket är det som speglas i Socialstyrelsens jämförelseundersökning.

Dags för en uppdatering av processer och rutiner? Det är bara att följa dokumentet (se sammandrag här)  och bocka av vad man har och ta fram det som eventuellt saknas. En bättre anledning till att gå igenom verksamhetens processer och rutiner har sällan funnits.  Inspektörerna kommer att besöka verksamheten under 2018, ett möte som kan göras till sin fördel genom att vara proaktiv. Även de som inte har uppdrag för Stockholms Stad kan dra nytta av tillfället, eftersom grundkraven i SOSFS 2011:9 är desamma oavsett kommun.

Dan Lindqvist
Verksamhetskonsult STQM
dan.lindqvist@stqm.com