Om konsten att förstöra ett möte

Möten är något oundvikligt i arbetslivet och något som vi ägnar en stor del av vår arbetstid åt, procentuellt sett. Men ineffektiva möten som är för långa och för många dränerar oss på energi och engagemang. Har du varit med om några av exemplen i Lars Svedbergs lista för hur man bäst manipulerar ett möte?

I boken Gruppsykologi behandlar författaren Lars Svedberg möjligheter och dilemman som grupper, organisationer och dess ledare ofta ställs inför. Vilken kompetens – både professionell och social – krävs för att våra moderna organisationer ska fungera?

Möten är viktig del av vår arbetsvardag och alla har vi väl varit med om hur ineffektiva möten framkallar både frustration och stress. Svedberg listar skämtsamt tio effektiva sätt hur du som mötesledare kan manipulera ett möte.

  1. Skicka inte ut någon kallelse eller dagordning i förväg. Då har du själv ett försprång och hinner ladda med vassa argument.
  2. Välj lokal med omsorg. Minimera möjligheterna till ögonkontakt och välj gärna ett rum som andra kollegor passerar genom titt som tätt.
  3. Välj en obekväm tidpunkt. Lägg möten under sena eftermiddagar när blodsockerhalten är låg och det börjar bli dags att dags att hämta barn från förskola och skola. Ange inte heller någon sluttid.
  4. Sekvensering av frågor – struntsaker först. Det är en konst att lägga en dagordning. Ta gärna struntfrågorna först så att deltagarna inte orkar trilskas när det är dags för de viktiga frågorna.
  5. Gör informationsärenden till diskussionsärenden. Låt pratkvarnarna och de maktlystna hålla låda i samband med informationsärenden, som redan är beslutade. Trötta av diskussioner blir de medgörligare när du kommer till de för dig viktiga punkterna.
  6. Mörka. Du känner säkert till saker som skulle kunna tala emot dina egna ståndpunkter. Att lyfta fram sådant är förstås onödigt.
  7. Håll på arbetsmaterial och beslutsunderlag. Sådant delas lämpligen ut vid sittande bord. Häfta inte heller ihop papper – skicka i stället första sidan i vänstervarv, andra sidan i högervarv och så vidare…
  8. Fatta otydliga beslut. Se till att besluten blir snabba, diffusa eller inga alls om det hela inte går din väg. Du som har kallat till och hållit i mötet har ju ett klart tolkningsföreträde, eller hur?
  9. Inget protokoll. Undvik protokoll och minnesanteckningar av samma skäl som ovan. Folk glömmer fort och du som ordförande kan ju anses ha visst tolkningsföreträde.
  10. Prata, prata, prata. Ordrika utläggningar från en talför ordförande passiviserar garanterat mötesdeltagarna. De håller förr eller senare med bara för att slippa höra mer…

Listan framkallar kanske ett och annat skratt och möjligen en del igenkänning. Det är ett faktum att ineffektiva möten dränerar både engagemang och energi. Men det positiva är att med relativt enkla medel kan man lära sig att hålla möten som skapar motivation, med rätt förutsättningar både före, under och efter mötet.

Här kan du ta del av våra bästa tips!