Mätning förenklar tillsyn

Tänk om man enklare kunde bedöma kvalitet i verksamheten och med några få klick rapportera? Ja visst är det möjligt men utmaningen ligger alltid i att välja relevanta och uttömmande mätpunkter för att mäta verksamhetens resultat!

Tillgången på aktuell och relevant information är avgörande för all utveckling!

Idag mäts uppnådd kvalitet inom hemtjänsten en gång per år med hjälp av en enkät till brukaren/kunden. Resultatet presenteras som jämförelse via Socialstyrelsen web, men om få svar ges om utföraren så presenteras inte resultatet alls. Under ett år hinner mycket att hända och bedömningen kan därmed snabbt bli inaktuell, varför det behövs ytterligare en mätpunkt.

Som beställare gör kommunen också en verksamhetsuppföljning en gång per år hos utföraren, eller när situationen så påkallar. Syftet är att tillse att kravställda funktioner finns på plats som exempelvis obligatoriska rutiner, ekonomisk stabilitet, kompetensnivå, kunskap om värdighetslöftet, avvikelsehantering, dokumentation etc.

Av flera skäl kan tillsynen och kontrollen inte göras så ofta som kvaliteten skulle må bra av. Det beror på begränsningar i resurserstillgång och tid, samt den efterbehandling av informationen som vanligen är av manuell karaktär.

Hur skulle bedömning av kvalitet kunna fungera?

Tänk om man istället skulle förenkla bedömningen till ca 15 frågor men basera dessa på långtgående erfarenhet och den bästa kunskap som finns hos beställaren. Frågeställningar som är avgörande för att leverera rätt kvalitet, samt i kombination med en rapportering i realtid – hur bra vore inte det?

Betygsätt utföraren på en skala och klicka i lämpligt svar enligt bedömning. Tryck skicka och vips finns informationen synlig för beställaren att bedöma och återanvända för utveckling. Det kan också bli en del av verksamhetens egenkontroll 4 ggr per år.

Harmoniseras ovanstående frågor med vad Socialstyrelsens jämförelse mäter i sin enkät, dvs effekten ute hos brukare, då börjar det bli riktigt intressant! Finns det ett gap?

Vem som ställer frågan, vem som betygsätter och vilken typ av verksamhet det gäller – det är bara behovet som styr. Ovanstående är endast ett exempel på användning. Mycket går att mäta med en smart telefon och många har idag en sådan med sig i sitt arbete, så varför inte använda den för återkoppling av resultat också!

Dan Lindqvist
Verksamhetskonsult, STQM
dan.lindqvist@stqm.com