Utmana din psykiska ohälsa

Över 40 % av Sveriges befolkning mellan 25-60 år lider av någon form av psykisk ohälsa och negativa stressymptom.

Förnuft och känsla

Ibland kan uppmaningar på löpet få oss att gå åt fel håll, uppmaningar såsom: bli av med din oro, så botar du din ångest etc. Men vad gör det med oss egentligen när vi hanterar en sådan uppmaning? Vi känner ännu mer lidande och värdelöshet över att vi känner ångest, oro och stress. Vi är människor och alla människor har känslor och på köpet känner vi ångest, oro och stress. Genom att lägga all vår energi på att bemästra svårigheterna kan vi uppleva att de förvärras. Det är vårt förnuft – tänkandet – som spelar oss ett spratt. Detta fantastiska instrument för att lösa problem lägger krokben för oss själva. Det är nämligen ett mål som inte går att uppnå och vi kommer inte bli annat än ännu mer besvikna.

Acceptance and Commitment Therapy

Det pågår en ständig kunskapsutveckling inom områden som kan hjälpa människor att hantera psykisk ohälsa. En av dessa modeller är Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT är en vetenskapligt baserad psykoterapeutisk modell, som fokuserar på själva kärnan i problemet, inte dess yttre uttryck. Modellen innefattar en filosofisk grund där man ser lidande som en naturlig och ofrånkomlig del av livet som vi behöver acceptera – inte kämpa emot. ACT används idag allt mer av terapeuter eftersom den visar sig ha god effekt på behandling inom fler olika typer av psykisk ohälsa.

Ett tips för att skapa mer acceptans i ditt liv kan vara: Störande tankar behöver inte tas bort, det handlar om att lära sig förhålla sig till dem och inte likställa dem med sanning.

Bakom begreppet acceptans ligger uppfattningen att människan som regel bara förstärker smärtan när hon försöker bli kvitt den, vi blir låsta. Låsningen innebär att livet sätts inom parentes. Vi sätter livet på sparlåga.

Vill du ha hjälp att vrida upp din sparlåga och veta mer om hur ACT kan bidra till ett nytt förhållningssätt i ditt liv med minskad psykisk ohälsa som följd? Kontakta oss för mer information.

Pernilla Hjälm
Ledarskapskonsult STQM