Dags för teambuilding!

Teambuilding är i de allra flesta fall en god idé och en bra investering.

På STQM kan vi inte få nog av grupputveckling och teambuilding och vill inte låta oss stoppas av att ni inte kan träffas som vanligt. Det är alldeles för viktigt och det finns alldeles för mycket att förlora på att skjuta upp den här typen av utvecklingsinsatser. Om era team inte fungerar blir effektivitet och arbetsmiljö direkt lidande. Därför lanserar vi nu även vår populära  workshop med DISC i digitalt format och  erbjuder tillsammans med vår samarbetspartner en mycket förmånlig halvdags workshop!

Varför beteendeanalyser inför en teambuilding

Alla är olika och alla beteenden har sin särprägel, som kommer till olika uttryck beroende på situation och vem vi ska samarbeta med. Att förstå varandras beteende är nyckel till effektivare samarbete och högre trivsel och motivation. Vi ger er på denna effektiva energivande workshop de grunder som behövs för att förstå hela gruppens sammansättning och skapa den öppenhet som behövs för att utveckla en grupp.

Läs mer här

Teambuilding med färger

Teambuilding med färger

Teambuilding och organisationsutveckling

Organisationens utveckling är summan av individernas utveckling. Förbättrad kommunikation, ökad självkännedom och medvetenhet skapar potential för hela organisationen. Genom att lära känna varandra förbättrar man det  känslomässiga klimatet.  Klimatet i  effektiva team karaktäriseras  av psykologisk trygghet, tillit, förtroende och sammanhållning. Det innebär att medlemmarna i teamet känner att de kan vara sig själva, att de kan lita på att de andra gör det som överenskommits, tro på att teamet kommer klara av sitt uppdrag och sist men inte minst vilja att tillhöra.

Om grupper och team inte får möjlighet att fungera blir effektivitet, kvalitet och arbetsmiljö direkt lidande. Investera i era människor. Teambuilding lönar sig!