Dags för semester och summering av våren

Det drar ihop sig till sommarsemester och det ger oss anledning att blicka tillbaka och summera en händelserik vår, som innehållit en mängd spännande uppdrag och projekt för STQM.

Vi har arbetat med ledarutvecklingsprogram och coaching både i grupp och individuellt. Utredningar och genomlysningar av ett flertal verksamheter. Utbildningar inom äldreomsorgens värdegrund. Den första uppdragsutbildningen i Case management på Ersta Sköndal högskola. Bred verksamhetsutveckling inom arbetsmarknadsområdet. Ett flertal uppdrag för att stödja verksamheters systematiska kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och stöd till ISO-certifiering enligt ISO 9001. Ett nära samarbete med Linköpings kommun och universitet som resulterade både i en omfattande kartläggning av utbudet av öppna sociala tjänster i Sveriges kommuner, och ett seminarium på samma tema med drygt 200 besökare från hela Sverige.

Ja, det har helt klart varit en händelserik vår för STQM.

När vi blickar framåt mot den kommande hösten ser vi fram emot nya utmaningar. Vi har just tecknat ramavtal med Landstinget Uppsala kring ett flertal områden – ledningsgruppsutveckling, medarbetarskap och strategisk organisations- och verksamhetsutveckling. Vi drar igång en ny uppdragsutbildning i Värdebaserat ledarskap på Ersta Sköndal högskola. Fortsatta ledarutvecklingsprogram för bl.a. förvaltnings- och IT-chefer och med säkerhet ett antal nya uppdrag inom utvärdering och genomlysning.

Med detta vill vi önska alla våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar! Vi stänger kontoret vecka 27-32 och finns på plats igen måndagen den 10 augusti. Väl mött då!