Stort intresse för ”Socialtjänst utan biståndsbedömning”

Socialtjänst utan biståndsbedömning var temat i STQMs monter när Socialchefsdagarna inleddes på onsdagen. Många besökare kom till montern för ett uppskattat miniseminarium om öppna sociala tjänster.

STQM presenterade de enkäter som visar att av landets kommuner erbjuder 90 % insatser inom socialtjänst utan biståndsbedömning för Individ- och familjeomsorgen och närmare 80 % inom Äldreomsorgen. Dessa insatser når mer än 250 000 brukare årligen i de kommuner som svarade på enkäten (drygt 50 % av landets kommuner).

Vad händer om Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vinner processerna mot Linköpings kommun i frågan om servicetjänster? Det är en fråga som oroar Sveriges kommuner. Diskussionen vid samtalen i STQM-montern handlade också om hur man få till stånd ett ”snabbspår” för ändring av socialtjänstlagen, för att möjliggöra sociala insatser utan biståndsbedömning.

Här kan du läsa mer om rapporten, både kring innehåll och författare.


Vill du beställa rapporten ”Socialtjänst utan biståndsbedömning”?
Mejla oss dina kontaktuppgifter och antal exemplar du önskar köpa. Priset för rapporten är 140 kr (ex moms). Porto tillkommer.