God Jul och Gott Nytt År

Ledordet för STQM 2017 har varit utveckling. Det gångna året har bjudit på många spännande uppdrag och givande möten. Vi har påbörjat nya värdefulla samarbeten med fantastiska konsulter, som kompletterar vårt erbjudande och stärker vår konkurrenskraft.

Som exempel kan nämnas samarbetet med Oakfield Consulting inom arbetsmiljö och kopplingen till både vår kompetens inom ledarskap såväl som till processutveckling och ledningssystem. Ett annat exempel är vår satsning på webutbildningar med NextLVL och Motivation.se.

Digitalisering är aktuellt för oss på flera områden. Vi har fortsatt satsningen och utvecklingen av vår egenutvecklade managementmodell som bygger på spjutspetskompetens inom verksamhetsstyrning tillsammans med vårt systerbolag GoalEnvision.

Sammanfattningsvis kallar vi det kompetenssynergier och värdeskapande genom helhetssyn på verksamhetshetsutveckling, och detta kommer att fortsätta med full styrka 2018.

Från oss alla till er alla, en riktigt God Jul!

PS: Och när våra processutvecklingskonsulter ritar julkortet – då kan det se ut så här. 

God jul