Summering av hösten 2015

Det börjar bli dags att önska ett gott slut på detta händelserika år 2015, och det ger oss anledning att blicka tillbaka på en höst fylld av spännande uppdrag och utvecklingsprojekt.

Utveckling av ledare och team

Vi har arbetat vidare med ledarutvecklingsuppdrag och teamutveckling i flera verksamheter. Parallellt med detta har vi fortsatt att utveckla och använda vår metod för att mäta effektiviteten och den psykosociala miljön på arbetsplatsen – både i utvalda team och för specifika mötesformer. Med dessa enkla och skräddarsydda mätningar kan kunden snabbare se resultatet av gjorda utvecklingsinsatser och därmed öka tempot i förbättringsarbetet.

Vid Socialchefsdagarna i Norrköping deltog vi för tredje året i rad och i vår monter pågick en mängd aktiviteter och spännande samtal. Bland annat fortsatte diskussionen kring öppna sociala tjänster och det fanns ett stort intresse för den rapport som vi tog fram tillsammans med Linköpings universitet och kommun i våras.

Frågor om värdegrund

Under november genomförde vi värdegrundsutbildningar i två olika omsorgsverksamheter. I samband med detta använde vi för första gången ett nytt material som vi arbetat fram under hösten: 12 samtal om Bemötandets etik. Materialet är inspirerat av och baserat på professor Erik Blennbergers bok Bemötandets etik, och består dels av samtalskort kring olika bemötandeteman, och dels av ett bildspel. Materialet kan användas i alla typer av verksamheter där man bemöter kunder, brukare, patienter eller elever och kan beställas här på hemsidan.

Den populära uppdragsutbildningen ”Värdebaserat ledarskap” som vi ansvarar för på Ersta Sköndal högskola har haft en ny kursstart under hösten, och kommer att fortsätta under våren med avslutande examinationer i maj. Nytt för nästa år är att kursen även kommer att ges som en öppen utbildning på 7,5 högskolepoäng. Kursen startar i februari och ansökan görs via högskolan.

Med fokus på kvalitet

Vi har under hösten arbetat intensivt med två olika verksamheters kvalitetsarbete för att uppfylla kraven i både ISO 9001 och Författningssamlingen. När det gäller ISO har vi även förkovrat oss i de nya standarder för både kvalitet och miljö som träder i kraft nu till årsskiftet. Vi kommer själva att ligga i framkant och revideras mot de nya standarderna under första kvartalet 2016.

Slutligen kan vi konstatera att hösten till stor del har präglats av den omvälvande flyktingströmningen genom Europa. Vi ser att det finns stora möjligheter att utveckla integrationsarbetet – att så snabbt som möjligt få ut nyanlända i aktiv sysselsättning och på så sätt korta tiden från nyanländ till integrerad. Vi kommer att fortsätta arbeta intensivt med dessa frågor under nästa år.

Vi vill med denna summering önska alla våra kunder och samarbetspartners en riktigt God Jul och en fin avslutning på 2015. Kontoret kommer att ha julstängt från den 23 december och vi öppnar igen den 11 januari.

Jul