Lansering: nytt samtalsstöd kring bemötande

STQM lanserar ett helt nytt stöd för samtal om bemötande – 12 samtal om bemötandets etik. Samtalsstödet är framtaget i samarbete med Erik Blennberger och är ett komplement till boken Bemötandets etik.

Materialet vill inspirera samt ge idéer och underlag till samtal genom konkreta beskrivningar av olika bemötandesituationer. Det berör tolv olika teman kring bemötande, som t.ex. det skrivna språket, kroppsspråk, respekt, verksamhetsbemötande och hälsning.

Samtalsstödet består av två olika delar – dels samtalskort till stöd för en samtalsledare och dels ett USB-minne med ett bildspel som inspiration till samtal.

Samtalsstöd om bemötande

12 samtal om bemötandets etik säljs antingen som ett fristående material eller tillsammans med boken Bemötandets etik. Här hittar du mer information om samtalsstödet, hur det är tänkt att användas och hur du går till väga för att köpa materialet.

Erik Blennberger
Erik Blennberger är professor i etik i socialt arbete, teol dr och forskningsledare vid Institutet för organisations- och arbetslivsetik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Han har arbetat med etiska frågor inom socialpolitik och socialt arbete, gjort etiska analyser för flera statliga utredningar och arbetat med värdegrundstexter och etiska koder för olika förvaltningar, organisationer och professioner. Ledamot i Socialstyrelsens etiska råd. I STQM arbetar Erik främst med utbildningar kring etik, bemötande och värdegrundsfrågor.

 Erik Blennberger


Läs mer eller beställ samtalsstöd om bemötande här.