Samtalsstöd om bemötande

Frågor om bemötande är ständigt aktuella i organisationer och företag som arbetar med människor. Många klagomål i verksamheter handlar just om brister i bemötandet. Därför har STQM tagit fram ett samtalsstöd som hjälp för att utveckla bemötandet hos både verksamheten och människorna där.

Det ingår i en professionell roll att kritiskt reflektera över sitt sätt att arbeta och dit hör att fundera på sitt bemötande. Samtal i grupp är viktiga när det handlar om att utveckla bemötande. STQM har därför tagit fram samtalsstödet 12 samtal om bemötandets etik. Materialet vill inspirera samt ge idéer och underlag till samtal genom konkreta beskrivningar av olika bemötandesituationer. Materialet berör tolv olika teman kring bemötande, som t.ex. det skrivna språket, kroppsspråk, respekt, verksamhetsbemötande och hälsning.

Samtalsstöd om bemötande

Samtalsstödet togs fram i samarbete med den nu bortgångne etikforskaren Erik Blennberger och är ett komplement till hans bok Bemötandets etik (Studentlitteratur, 2013). Boken är skriven för alla som utbildar sig till eller har yrkesroller där bemötande finns som en kärna i rollen. Dit hör chefer, lärare och andra yrkesgrupper som arbetar med behandling, vård, stöd och service.

Vårt samtalsstöd om bemötande kan användas både tillsammans med Erik Blennbergers bok, eller som ett fristående material.

Innehåll och upplägg

12 samtal om bemötandets etik består av två delar:

  • Samtalskort till stöd för en samtalsledare
  • USB-minne med ett bildspel som inspiration till samtal

Samtalskorten är tänkta som ett material för den som leder samtal om bemötande – en chef, en utvecklingsledare eller någon som håller i en utbildning. Med hjälp av korten kan samtalsledaren förbereda sig för det eller de samtal som ska hållas.

USB-minnet finns ett bildspel. Det innehåller dels några bilder som introduktion till begreppet bemötande, dels tolv (12) olika samtalsteman. Under respektive tema finns foton, filmer och/eller ljudfiler som ger underlag för samtal. Varje tema avslutas med några exempel på frågor att diskutera.

Ladda ner ett produktblad.  

Pris och beställning

12 samtal om bemötandets etik säljs antingen som ett fristående material eller tillsammans med boken Bemötandets etik. Priset är 995 kr för samtalsstödet + bok, och 795 kr för endast samtalsstödet. Observera att alla priser anges exkl. moms. Porto tillkommer på samtliga beställningar.