Ny uppdragsutbildning i ledarskap på Ersta Sköndals högskola

Nyligen blev det klart att Ersta Sköndals högskola (ESH) vann Socialstyrelsens upphandling Nationell utbildning för individ- och familjeomsorgens ledare (7,5 hp). ESH kommer att ansvara för de utbildningar som hålls i Stockholm och Göteborg.

Utbildningen syftar till att stärka ledarskapet hos chefer och arbetsledare inom individ- och familjeomsorgen, speciellt i den sociala barn- och ungdomsvården. Utbildningen bedöms riktas till totalt 1.000 chefer runt om i landet.

STQM kommer att ansvara för de block i utbildningen som avser ledarskap och verksamhetsutveckling. De första kurserna startar i april och sammanlagt kommer fyra kursomgångar att ges.

Kursen innehåller bland annat organisations- och ledarskapsteorier, konflikthantering och grupprocesser. Utbildningen är upplagd så att kunskaperna ska kunna tillämpas i konkreta, praktiknära situationer. Kursen utgår från ett operativt ledarskap som ska stärka socialsekreterarna i deras yrkesroll.

Undervisning utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteraturen, föreläsningar och seminarier. De områden som behandlas i kursen är:

  • organisations- och ledarskapsteorier
  • grupprocesser,
  • förändringsprocessen och verksamhetsutveckling,
  • värdebaserat ledarskap
  • kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
  • kris- och konflikthantering
  • evidensbaserat socialt arbete

STQMs VD Kjell Ekbladh kommenterar den nya utbildningen så här:

Vi uppskattar det förtroende som vi har från högskolan när det gäller ansvaret för flera av deras uppdragsutbildningar i ledarskap – som kursledare, föreläsare och examinatorer. Den här utbildningen för individ- och familjeomsorgens ledare är en vidareutveckling av den utbildning i Värdebaserat ledarskap som STQM hållit i sedan 2009 för olika målgrupper.


Här kan du läsa mer om våra högskoleutbildningar i ledarskap.