Frukost kring kompetensförsörjning av biståndshandläggare

Nu drar vårens kostnadsfria seminarier igång och vi börjar onsdagen den 29 mars med en frukost som vänder sig till chefer för biståndshandläggning inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Temat för seminariet är att Rekrytera och behålla biståndshandläggare.

STQMs Harriet Holmgren, som leder seminariet, har lång chefserfarenhet inom myndighetsutövning i äldreomsorgen. Fokus denna morgon ligger på dialog och interaktion. Ni investerar tiden och vi erbjuder en plattform och mötesplats med stort engagemang och kompetens.

Tid: 08.00-ca 09.30
Plats: Barnhusgatan 16, Stockholm

Innehåll och upplägg

Biståndshandläggaren har en nyckelfunktion i kommunen. Samtidigt ökar omsättningen bland handläggare. Det har blivit allt svårare att rekrytera handläggare, vilket innebär stora kostnader för kommunen. Det blir svårare att bibehålla hög kvalitet i arbetet. Minskad kontinuitet i handläggarkontakten påverkar kontakten med de äldre.

Under seminariet behandlas frågeställningar så som hur kommunen kan arbeta för att:

  • Attrahera nya handläggare till kommunen
  • Ge stöd till handläggare som är nya i yrket
  • Erbjuda utveckling för dem som jobbat något år
  • Erbjuda vidareutveckling och stimulerande uppgifter för dem som har lång erfarenhet i yrket

Välkommen med din anmälan till info@stqm.com.


Har du inte möjlighet att delta vid seminariet kan du läsa mer om vad STQM och Harriet erbjuder inom området här.