Lär dig hantera jobbstressen

Ett konkret sätt att förbättra arbetsmiljön kan vara att utbilda personal och chefer i stresshantering. Det blir en värdefull investering både för den enskilda individen och för hela organisationen. Förmågan att både förebygga och hantera stress är nämligen en viktig färdighet för att må bättre och arbeta effektivare.

Hög arbetsbelastning, oklarheter kring ansvar, mandat och befogenheter, ett otydligt ledarskap. En nyligen publicerad stressundersökning som fackförbundet Unionen har låtit Novus genomföra visar att dessa är några av de främsta stressfaktorerna bland privata tjänstemän just nu.

Undersökningen Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2018 visar också att sex av tio tillfrågade tjänstemän känner sig stressade av sitt jobb och att stressen ökar för varje år. Den nya tekniken bidrar med många fantastiska möjligheter men den gör också att vi lever med vårt jobb ständigt närvarande på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Gränsen mellan jobb och fritid suddas ut när vi med hjälp av bärbara datorer, surfplattor och smartphones finns tillgängliga på både mejl och telefon dygnet runt.

Hur hittar man balansen i vardagspusslet när arbetstiden helt enkelt inte räcker till för att hinna med alla arbetsuppgifter, och fritiden, familjen och vännerna inte kan prioriteras som på det sätt man önskar?

Stöd i stresshantering och återhämtning

Vi erbjuder en både kortare och längre utbildningsinsatser kring stresshantering och återhämtning. Föreläsare är Sören Hjälm, som är en av Sveriges främsta forskare inom stress och utbrändhet, verksam vid Örebro Universitet. Han är KBT-terapeut och utbildar och coachar människor i många olika branscher och befattningar.

Du får:

  • ökad självkännedom och förståelse för hur vi människor påverkas av stress
  • förbättrad förmåga att hantera upplevd stress både på arbetsplatsen och privat
  • konkreta evidensbaserade verktyg som praktiskt hjälper dig att förebygga stress och som ger förbättrad hälsa.