Sluta skjuta upp saker!

Imorse genomförde STQM och LexEQ det första frukostseminariet för 2017 tillsammans med Sören Hjälm. Seminariet hade temat ”Ta tag i dina surdegar innan de tar tag i dig” och var mycket uppskattat av seminariedeltagarna. Sören berörde bl.a. nyttig information kring varför vi har en tendens att skjuta upp vissa saker som vi upplever som tråkiga eller obehagliga, och vad vi kan göra åt det.

Det första steget till förändring är att känna till anledningen till varför vi väljer att skjuta upp saker. Vi människor har en benägenhet att falla offer för den kortsiktiga vinsten och tänker inte alltid på de långsiktiga konsekvenserna av ett uppskjutarbeteende. Kanske känner vi oro inför att utföra en specifik arbetsuppgift och väljer att hantera vårt obehag och vår rädsla för att göra fel genom att helt enkelt skjuta upp arbetsuppgiften. En lättnad för stunden, javisst! Men vad händer i det långa loppet?

Sluta skjuta upp saker

Varför upplever så många att de är stressade idag? Kan det bero på att vi skjuter upp mer än tidigare? Kan mobilen och andra tekniska lösningar ha lett till den trenden? Frågorna är många och svaren inte alltid enkla.

Sören HjälmSören Hjälm är KBT-terapeut och forskare inom stress och utbrändhet vid Örebro universitet och föreläser om dessa ämnen ute i organisationer och på företag. Han är även utbildad i Försvarshögskolans Utvecklande ledarskap (UL) och kommer att hålla ett kostnadsfritt frukostseminarium kring detta tisdagen den 31 januari kl. 8.00. Kom och bli inspirerad till att leda genom inre motivation och få en effektivare organisation på köpet!

Välkommen att ta kontakt med oss för att anmäla dig till seminariet eller för att få veta mer om vad Sören kan göra för dig och din organisation i form av föreläsningar/utbildningar, seminarier, work-shops eller coaching.