Stort intresse för frågor kring rehabilitering

I fredags höll vår kollega Milla Jonsson ett mycket uppskattat frukostseminarium om arbetsanpassning och rehabilitering. Milla är specialist inom arbetsmiljörätt och arbetsrätt och på sitt pedagogiskt kraftfulla sätt gick hon igenom både arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter när det kommer till rehabiliteringsprocessen.

Under seminariet behandlades ett antal centrala frågor och det uppstod många intressanta diskussioner kring konkreta case från deltagarnas egna verksamheter.

  • Vilka krav kan ställas på arbetstagarens samarbete och engagemang i rehabiliteringsprocessen?
  • Hur ser samverkan ut mellan inblandade parter i rehabiliteringskedjan?
  • Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och när kan misskötsel i arbetet uppstå p.g.a. sjukdom?
  • Vilka regler gäller från ett rättsligt perspektiv?
  • Varför är det så viktigt att motverka stress och psykisk ohälsa i arbetslivet?

Deltagarna uppskattade Millas expertis och gav seminariet högsta betyg.

Det var länge sedan jag var på en så bra föreläsning. Jag är imponerad!

Utbildning kring rehabilitering

Det säger sig självt att man under 1,5 timmas frukost bara hinner skrapa på ytan. För den som vill sätta sig in mer i detta spännande och utmanande ämne erbjuder STQM en utbildning kring rehabilitering som omfattar en heldag. Utbildningen har ett särskilt fokus på utmattningssyndrom men tar även upp rehabiliteringsprocessen ur ett generellt perspektiv när det gäller arbetsmiljörättsliga aspekter, rehabiliteringsmodeller och samordning/koordinering av inblandade parter i processen. Läs mer här! 

  • När: Utbildningen kommer att ges vid två tillfällen under året: den 25 maj samt den 19 oktober.
  • Var: STQMs lokaler på Barnhusgatan 16 i centrala Stockholm
  • Pris: Priset är 5.800 SEK (exkl. moms) och inkluderar lunch och frukt/fika samt kursmaterial.

Observera att antalet platser är begränsat. Våra allmänna villkor hittar du här. Välkommen med din anmälan!