Ministerbesök i STQM-montern

Åsa Regnér vara bara en av alla som besökte STQMs monter under Äldreomsorgsdagarna. Det rådde det full aktivitet, bl.a. med spännande samtal ”i pausen” kring aktuella teman.

Åsa Regnér i STQMs monter

Äldreomsorgsdagarna är en av Sveriges största konferenser för chefer och medarbetare under äldreomsorgen. Under mässan var bl.a. äldreminister Åsa Regnér talare och hon betonade vikten av kvalitet i äldreomsorgen. Efter sitt tal besökte ministern STQM-montern. Värdegrundsfrågor var ett av de ämnen som diskuterades i montern då STQM förevisade det nyligen lanserade samtalsstödet 12 samtal om bemötandets etik. Ministern var också intresserad av hur ett ledningssystem kan tydliggöra och stödja kvalitet och vår kollega Harriet Holmgren engagerade en stor målgrupp kring samtal om hur man rekryterar och behåller handläggare. Mycket uppskattat!

För mer information om mässan, besök Äldreomsorgsdagarna.