STQMs första webbutbildning lanserad

För ca 1,5 år sedan påbörjade vi vår satsning på webbaserade utbildningar och det är med både stolthet och förväntan som vi nu tillsammans med Milla Jonsson sjösätter vår första e-utbildning i ett högaktuellt ämne.

Kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen är en av de största riskfaktorerna för att utveckla psykisk ohälsa. Det visar en ny studie från Länsförsäkringar, som genomförts bland både chefer och medarbetare i Sverige. Att arbeta dels förebyggande och dels effektivt om en situation uppstår är en god investering. Dålig arbetsmiljö kostar nämligen – tid, pengar, rykte och personligt lidande.

Vi vet dock att det idag kan vara svårt att få tid till allt som man som chef och ledare måste göra. Med en webbutbildning ökar flexibiliteten att kompetensutveckla sig var som helst, när som helst och i sin egen takt.

Webbutbildning inom arbetsmiljö – fokus kränkande särbehandling

Vi är därför glada att berätta att vår första webbutbildning inom arbetsmiljö nu är lanserad – en milstolpe i STQMs historia. Utbildningen Expresskurs i arbetsmiljö med fördjupning i kränkande särbehandling är framtagen i samarbete med Milla Jonsson, en av Sveriges mest anlitade föreläsare och utredare inom arbetsmiljöfrågor.

Utbildningen är indelad i olika kapitel som går från mer övergripande kunskap om hur ett systematiskt och genomtänkt arbetsmiljöarbete går till, till ett mer specifikt och fördjupat fokus på kränkande särbehandling.

Är du chef, HR-ansvarig, arbetsmiljöombud eller fackligt ombud är detta en utbildning för dig! Du får:

  • Kunskap om lagar och regler som gäller ditt ansvar
  • Insikt om hur du på bästa sätt arbetar förebyggande för att förhindra att kränkande särbehandling uppstår
  • Kunskap om hur du professionellt och pedagogiskt hanterar situationer som trots allt kan inträffa
  • Konkreta och praktiska verktyg att använda i vardagen i form av t.ex. mallar och checklistor.