Summering av nationell högskoleutbildning i ledarskap

Under två år har vi utbildat 300 chefer och ledare på uppdrag av Socialstyrelsen. Efter sammanlagt åtta kurser i fyra kursomgångar är utbildningen nu avslutad och STQMs Kjell Ekbladh – kursledare, föreläsare och examinator – summerar.

Utbildningen Nationell högskoleutbildning för individ- och familjeomsorgens ledare har omfattat 7,5 hp och har genomförts på fem studieorter i Sverige från norr till söder. Ersta Sköndal Bräcke högskola har ansvarat för utbildningen i Stockholm och Göteborg och där har Kjell Ekbladh har varit kursledare, föreläsare och examinator. Utbildningens fokus har varit centrala och aktuella kunskapsområden inom ledarskap med olika perspektiv på verksamhetsutveckling och redskap för analys och inblick i den egna verksamhetens styrning, samt grunderna i personligt, anpassat och coachande ledarskap. Deltagarna har även fått en individuell beteende- och kommunikationsanalys och personlig handledning med fokus på styrkor och utvecklingsområden i rollen som ledare.

Så här säger Kjell Ekbladh om utbildningen: ”Det har varit ett mycket intressant uppdrag med engagerade chefer och ledare i spännande samtal om sina utmaningar. Uppdraget har gett en god inblick i hur Sveriges socialtjänst mår, från Norrbotten till Skåne.”

Att döma av deltagarnas utvärderingar är även de mycket nöjda med utbildningen. Exempel på kommentarer:

  • En till innehållet mycket bra kurs, med relevant innehåll och spännande diskussioner!
  • Mycket bra upplägg och bra kursledare.
  • Väldigt lärorik kurs med relevant och bra fokus.
  • Det jag uppskattade mest är att få fokusera på mitt ledarskap som yrke. I det vardagliga uppdraget får vi mycket utbildningar kring våra praktiska arbetsuppgifter men sällan om ledarskapet i sig. Kjell har varit en väldigt bra och intressant föreläsare att lyssna på.

Uppdraget för Socialstyrelsen är nu avslutat men Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder ytterligare kursstarter för de ledare som inte hann med Socialstyrelsens nationella satsning.