Frukostseminarium om trakasserier och kränkningar

Välkommen till ett spännande frukostseminarium kring ett högaktuellt ämne – sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Hur kan en arbetsgivare förebygga och hantera dessa situationer och vems är ansvaret?

Kränkande särbehandling och trakasserier är en del av den nya föreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö som särskilt betonar att arbetsgivare måste arbeta förebyggande för att förhindra att kränkande särbehandling uppstår. Seminariet behandlar de viktigaste punkterna och hur man bör agera om en situation skulle uppstå. Vi reder ut begreppen kränkande särbehandling/ trakasserier, mobbning samt diskriminering. Är det någon skillnad?

När: Fredagen den 24 november
Frukost serveras från kl. 08.30 och seminariet håller på ca 08.45-10.00.
Var: STQMs lokaler på Barnhusgatan 16, Stockholm

Seminariet leds av Milla Jonsson som är specialist inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Hon är en uppskattad föreläsare och har stor erfarenhet av att utveckla organisationer kring dessa frågor.