Allt du behöver veta om rehabilitering

Processen kring sjukskrivning och rehabilitering kan tyckas komplex och svårförståelig. Vi har tagit fram en utbildning med en av Sveriges främsta arbetsmiljöexperter som under en heldag ger dig all information du behöver som chef, arbetsgivare, HR-representant eller skyddsombud.

Syftet med rehabilitering är att den sjukskrivna skall komma tillbaka, helt eller delvis, i arbete så fort som möjligt. När en medarbetare är sjukskriven en längre tid har arbetsgivaren ett lagstadgat ansvar att medverka till en effektiv rehabilitering. Det är bra. Både för den som är sjuk och för arbetsgivaren. Stort ansvar läggs på arbetsgivaren, men det ställs också krav på samverkan från medarbetaren.

Som arbetsgivare har du allt att vinna och inget att förlora på att känna till reglerna och därmed skapa förutsättningar för en korrekt hantering, ett gott ledarskap, ett snabbare tillfrisknande och lägre kostnader.

Välkommen till en utbildning om dina möjligheter och skyldigheter när det kommer till rehabiliteringsarbetet. Milla Jonsson ger dig full koll på juridiken och reglerna samtidigt som du får konkreta metoder och verktyg för att underlätta det praktiska arbetet.

Syfte och mål

Ett stort ansvar ligger på arbetsgivaren att arbeta förebyggande men även att säkerställa att rehabiliteringen fungerar effektivt då sjukskrivningen är ett faktum. Utbildningen syftar till att:

  • öka kunskapen om vilka förebyggande åtgärder samt vilka rehabiliteringsmodeller som visar sig ha stark evidens för att effektivt rehabilitera människor
  • öka kunskapen om vilka arbetsmiljörättsliga åtaganden och möjligheter som kännetecknar en väl fungerande rehabiliteringsprocess
  • redogöra för rehabiliteringsprocessens alla moment och aktörer
  • redogöra för din roll som chef i den s.k. rehabiliteringskedjan (sjukskrivningsprocessen)
  • kunna planera och genomföra koordinerande insatser som aktivt främjar återgång i arbete i relation till rehabiliteringskedjan
  • kritiskt granska och värdera faktorer som främjar snabb återgång i arbete
  • ge dig förmåga att i praktisk handling kunna medverka till att förbättra sjukskrivningsprocessen i ett perspektiv utifrån såväl individ som organisation

Möt kursledare Milla Jonsson