Utveckla verksamheten och få mätbara resultat

Vad behöver framtidens organisationer för att lyckas? STQM i samarbete med Axánd hjälper er att identifiera åtgärder som effektivt adresserar och löser just era utmaningar och tar er snabbare mot målen. På STQM är vi experter på ledarskap och motivation och har en förståelse för helheten i verksamhetsutveckling. Axánd är experter på mätningar och har effektiva verktyg för detta. 1+1= 3 helt enkelt!

Vårt erbjudande

Vi är övertygade om att tillgång till kunskap och information parat med förmågan att kommunicera och samarbeta är nyckelkompetenser. Forskning och erfarenhet visar att de organisationer som uppnår följande aspekter lyckas bättre än andra:

– Kännedom om kunder – behov, önskemål och beteenden
– Kännedom om varandra
– En tydlig gemensam målbild
–  Kommunikativa ledare som kan ta tillvara på de bästa medarbetarna och deras fulla potential
– Förmåga att arbeta i team

All utveckling förutsätter feedback och för detta behövs mätningar. STQM och Axánd erbjuder unikt kostnads- och tidseffektiva analyser och verktyg som synliggör förbättringsområdenbidrar till utveckling och mäter effekten av genomförda åtgärder.

Konkreta användningsområden

Våra kunder använder analyser bl.a. för att:

  • Förbättra/utveckla ledarskapet
  • Öka försäljningen
  • Utveckla individer
  • Öka produktivitet och effektivitet
  • Förbättra/utveckla samarbetet inom teamet
  • Identifiera styrkor och svagheter i teamet

En första åtgärd kan vara en s.k. ”pulsmätning” som visar var organisationen befinner sig för tillfället och var det finns behov av åtgärder.  DISC-analyser eller drivkraftsanalyser kan vara ett bra sätt att gå vidare eftersom analyserna ger svar på hur ledare och medarbetare fungerar tillsammans och belyser var eventuella samarbetssvårigheter finns. Om ni vill ta reda på hur ledarskapet fungerar kan exempelvis en 360-gradersanalys vara ett bra sätt att identifiera förbättringsområden. En GDQ-analys visar hur teamet fungerar.

Här kan du läsa mer om de verktyg vi jobbar med.

Med hjälp av Axánds effektiva mätinstrument är det sedan möjligt att utvärdera effekten av gjorda utvecklingsinsatser. Axánd kan också hjälpa er samla in information av olika slag, göra kundundersökningar och mycket mera.

Läs vår blogg om hur vi ser på mätningar i allmänhet och medarbetarundersökningar i synnerhet. Eller hör av dig så berättar vi mer!