Medarbetarundersökning – to be or not to be?

Vi på STQM tror på tydliga mål och mätning av måluppfyllelse som en viktig del av verksamhetens styrning. Lika mycket tror vi på att medarbetare som blir sedda och hörda mår och presterar bättre än de som inte blir det. Ett konkret sätt, som många också använder sig utav, är medarbetarundersökningar. Totalt 500 miljoner kronor per år lägger svenska företag och myndigheter på medarbetarundersökningar (källa SvD).

Vad gör du med resultatet?

Det förekommer en hel del kritik och ifrågasättande kring undersökningarna. Är det verkligen värt pengarna? Leder det verkligen till några förbättringar och avsedda effekter? Vår uppfattning och samlade erfarenhet är att undersökningarna på det hela taget är bra men att hantering och uppföljning av utfall många gånger fallerar. Det kan bero på tidsbrist eller helt enkelt på att man inte vet hur man ska göra och då blir de ofta mycket omfattande analyssvaren istället liggande som en surdeg. Det kan emellertid också vara så att man faktiskt inte mäter rätt saker och därmed uteblir den värdeskapande effekten. Oavsett så kan vi med säkerhet hävda att undersökningar som görs utan att följas upp och hanteras gör mer skada än nytta.

Så får du ut mesta möjliga av en medarbetarundersökning

En medarbetarundersökning skall vara enkel att besvara och inbjuda till engagemang och deltagande. Man måste också säkerställa att den mäter faktorer som verkligen bidrar både till en bra arbetssituation på våra arbetsplatser och till högre måluppfyllelse. För att uppnå detta måste man ha tid, förmåga och kraft att ta hand om resultatet. Därför samarbetar STQM med Axánd undersökningar (här kan du läsa mer om vårt samarbete). Vi kan tillsammans med Axánd erbjuda våra kunder en kostnadseffektiv undersökning med säkerställd relevans och en kreativ brygga till förbättrande åtgärder. Undersökningen resulterar inte i oöverskådligt långa listor, utan ni får konkret och mycket värdefull hjälp med att prioritera och förslag på relevanta och konkreta åtgärder som går att genomföra.

Till er som tillhör de största skeptikerna och ändå inte tycker att medarbetarundersökningar ger något och istället förordar en daglig och levande dialog: det ena behöver inte utesluta det andra. Som man frågar får man svar, brukar det heta.

Charlotte Sehlse
VD i STQM Management
charlotte.sehlse@stqm.com