Välbesökt seminarium om bemötande

Morgonens seminarium om bemötande och värdegrund var välbesökt och mycket uppskattat av de 30-talet chefer från äldreomsorgen som deltog.

Professor Erik Blennberger lockade både till skratt och eftertänksamhet med sina observationer kring utvecklingen i samhället – en utveckling som han menar generellt går mot en ökad grad av vänlighet och bra bemötande, trots att bilden i media kanske vill få oss att tro något annat. Han presenterade viktiga aspekter av bemötande i ett professionellt sammanhang: tonfall och ansiktsuttryck, verksamhetens bemötande både pedagogiskt och estetiskt, kroppsspråk som framtoning och som beröring, utvecklingen av det skrivna språket, dimensioner som vänlighet och respekt etc.

Andra tjänster inom bemötande och värdegrund

Efter seminariet visade seniorkonsult Harriet Holmgren två olika samtalsstöd som STQM tagit fram för att underlätta arbetet med frågor om etiska dilemman, värdegrund och bemötande på ett lättillgängligt och verksamhetsnära sätt: