Varför inre motivation är viktigare än yttre

En del medarbetare lockas till företag som erbjuder olika typer av bonusmodeller. Frågan är om det lockar fram det önskvärda beteendet eller inte. Självklart beror det på. Men om syftet är att personen ska ha motivation att göra det där lilla extra kan det få precis motsatt effekt.

Bonusmodeller är vanliga inom näringslivet. Vi ser att det får effekt, men endast kortsiktigt. Det kan vara förklaringen till varför vi använder denna typ av yttre motivation. Varför gör vi då inte det där lilla extra om det innebär att vi får mer i plånboken? En förklaring är att när vi väl fått en bonus vill vi oftast ha mer nästa gång. Vi nöjer oss alltså inte med det som fick oss att prestera förra gången, denna gång vill vi se om vi kan få ytterligare lite mer.

Motivation

Några farhågor som lurar bakom bonusmodellerna

Ytterligare argument för att bonusmodellerna inte fungerar är följande:

  • Vi vågar inte tala om när vi identifierar problem då bonusen ofta är kopplad till kortsiktiga resultat.
  • Om vi tar bort bonusen så faller oftast prestationen, eftersom det inte finns några starka inre drivkrafter att göra ett bra jobb.
  • Vi kan bli blinda av bonusen. Hur vi förhåller oss i etiska frågor kan äventyras då bonusen ses som mer eftersträvansvärt. Vi föder på detta sätt ogynnsamma beteenden.
  • Vår egen kreativitet och problemlösningsförmåga kan hämmas. Om vi får en arbetsuppgift som berör exakt vad vi ska göra kan vi tappa vår förmåga att tänka utanför ramarna och problemlösningsförmågan kan hämmas av att den egna kreativiteten inte får något spelutrymme.

Vad kan vi göra istället?

Om vi istället jobbar med inre motivation så kan vi stimulera nytänkande, kreativitet och komplex problemlösning. Igenkänningen till dagens jobbannonser och många arbeten ser ut på detta sätt idag. Om vi arbetar med att vara ett föredöme och agerar med personlig omtanke och konfronterar när någon går utanför gruppens gemensamma ramar kan vi nå inre motivation. Medarbetaren kan känna en motivation som kan göra att hen väljer att lägga ner lite extra tid på en komplex arbetsuppgift och kommer på en innovativ lösning som kanske kan användas i flera sammanhang.

Vi drivs av att göra det lilla extra om vi har en inre drivkraft att göra det. Vårt resultat styrs av vår egen bedömning av prestationen när vi får en inre bekräftelse av oss själva. Om en konstnär får måla fritt finns mer utrymme för kreativitet. Den inre motivationen bidrar till såväl gynnsam individuell utveckling och organisatorisk utveckling.  

Genom att fokusera på det utvecklande ledarskapet kan vi som ledare skapa inre motivation hos oss själva och våra medarbetare. Det bästa är att vi kan ändra våra beteenden och det är det som utvecklande ledarskap handlar om. Du får feedback på dina beteenden av de som känner dig bäst, din chef och dina medarbetare.

Här kan du läsa mer om hur STQM arbetar med Utvecklande Ledarskap.

Pernilla Hjälm
Ledarskapskonsult och samarbetspartner till STQM