Projektmodell

Vår syn på projektmodell

I de flesta organisationer pågår utvecklingsarbete mer eller mindre kontinuerligt och kraven på snabbhet, systematik och delaktighet är stora. Orsaker till behovet av utveckling och förändringar är många t.ex. efterfrågan från kunder och medborgare, krav på ökad effektivitet eller genom att verksamheten utsätts för konkurrens. Allt fler har insett att utvecklingsarbetet underlättas om det sker i projektform. Många offentliga organisationer saknar dock fortfarande ett systematiskt sätt att arbeta med projekt.

Vad vi erbjuder inom projektmodell

STQM har utvecklat en verksamhetsanpassad projektmodell som införts i flera offentliga organisationer. Modellen är klassisk och bygger på fyra projektfaser: Initiering, etablering, genomförande och avslut.

Projektmodellen ger ett stöd för att arbeta konsekvent i projekt, med väl förankrade och vedertagna begrepp, med tydliga roller, projektfaser samt konkreta instruktioner och mallar för att underlätta projektdokumentationen. Genom en projektdokumentbank samlas kunskap och erfarenheter som bidrar till att organisationen förbättrar sin förmåga att driva projekt.