Seminarium: Ordning och reda i verksamheten

”Professionens förmåga att i samverkan nå verksamhetens mål under ordnade former för brukarens bästa”.

166 000 personer har idag hemtjänst i Sverige, en siffra som sakta ökar i takt med att fler människor lever längre. I vardagen ställer det stora krav på äldreomsorgens planering, kvalitet, samverkan, personaltillgång, en aktuell genomförandeplan och en portion fingertoppskänsla. Helt enkelt ett systematiskt förbättringsarbete. Personalens kunskap och förmåga är en stor del av lösningen men ordning och reda är ett beteende vilket byggs upp med hjälp av olika fundament med syfte att hålla efterfrågad kvalitet. Seminariet lyfter fram och ger konkreta exempel på vad dessa består av.

Innehåll och upplägg

Vi kommer att berätta om:

  • Centrala förutsättningar i verksamhetens miljö och kravbild
  • Hur byggs kvalitet upp och underhålls?
  • Effekten av ordning och reda i vardagens naturliga kaos
  • Betydelsen av ett önskat beteende och hur detta underhålls
  • Fallstudie – En hemtjänstutförares erfarenheter och tankar
  • Vikten av att se och förstå hela kedjan, inte bara sin egen del

För vem

Seminariet vänder sig till ledande personer inom äldreomsorg, som verksamhetsansvariga och kvalitetsutvecklare, både inom privat och offentlig verksamhet. Sett ur ett IBIC-perspektiv handlar seminariet om blocken Utforma uppdrag, Genomföra uppdrag och Följa upp.

STQMs Dan Lindqvist och Jörgen Forslund delar med sig av sin erfarenhet för hur man kan skapa och införa ett systematiskt förbättringsarbete där kunskap och erfarenhet tas tillvara i verksamheten, och hur detta bidrar till både nöjdare medarbetare och kunder.

Praktisk information

Datum: Torsdagen den 27 april 2017
Tid: 12.00-ca 13.30
Plats: Barnhusgatan 16, Stockholm

Välkommen med din anmälan till info@stqm.com. Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på en sallad till lunch.