Jörgen Forslund

Jörgen ForslundJörgen Forslund har sitt konsultfokus inom målstyrning och strategisk planering, ledningsstöd åt små och medelstora företag, processdokumentation i verksamhetssystem samt rådgivning och stöd vid processmodellering.

Han har 15 års erfarenhet av företagsledning. Som VD, försäljningschef, marknadschef och även chefredaktör har han utvecklat metodik för att leda bolag i förändringsprocesser.

I sin konsultroll har Jörgen mångårig erfarenhet av entreprenörskap. Här utgör Jörgen ledningsstöd och strategisk rådgivare. Han stödjer ledningar i såväl större som mindre organisationer att lyckas med sin verksamhetsutveckling.

I regelstyrda verksamheter så som finansiella verksamheter och verksamheter inom vård och omsorg har Jörgen byggt åtskilliga lednings- och verksamhetssystem som stödjer dessa i regelefterlevnad och kvalitativa leveranser.

”Jag har förstått att du ligger bakom vårt imponerande ledningssystem. Detta är verkligen en tillgång för bolaget och något vi ska vårda och hålla vid liv.”
Nytillträdd VD för företag inom finansbranschen

Kontaktuppgifter: