Jörgen Forslund

Jörgen ForslundJörgen Forslund har sitt konsultfokus inom målstyrning och strategisk planering, ledningsstöd åt små och medelstora företag, processdokumentation i verksamhetssystem samt rådgivning och stöd vid processmodellering.

Han har 15 års erfarenhet av företagsledning. Som VD, försäljningschef, marknadschef och även chefredaktör har han utvecklat metodik för att leda bolag i förändringsprocesser.

I sin konsultroll har Jörgen mångårig erfarenhet av entreprenörskap. Här utgör Jörgen ledningsstöd och strategisk rådgivare. Han stödjer ledningar i såväl större som mindre organisationer att lyckas med sin verksamhetsutveckling.

I regelstyrda verksamheter så som finansiella verksamheter och verksamheter inom vård och omsorg har Jörgen byggt åtskilliga lednings- och verksamhetssystem som stödjer dessa i regelefterlevnad och kvalitativa leveranser.