Summering av hösten 2016

Det lackar mot jul och det börjar bli dags att summera en händelserik och spännande höst. När STQM slog upp sina portar efter sommarsemestern i augusti gjorde vi det i nya lokaler på Barnhusgatan 16. Här finns vi nu mitt i centrala Stockholm med utsikt över ett just nu vackert pyntat Norra Bantorget.

En blick i backspegeln…

Våra inbjudande sekelskifteslokaler med vackra kakelugnar, sirlig stuckatur och en takhöjd på minst fyra meter har under hösten stått värd för ett antal intressanta frukostseminarier som har lockat många engagerade deltagare.

Ett av de uppskattade seminarierna anordnade vi tillsammans med professor Erik Blennberger, som vi har ett mångårigt samarbete med. Erik har skrivit ett antal böcker om etik och bemötande och vid detta seminarium låg fokus på olika aspekter av bemötande. Ett högaktuellt ämne som fler och fler förstår vikten av att hantera inom ramen för organisationens värdegrund och ledarskap. STQM har under hösten lanserat ett unikt och pedagogiskt material som fungerar som utbildnings- och samtalsstöd – 12 samtal om bemötandets etik. Materialet bygger på Eriks bok ”Bemötandets etik” och syftar till att effektivt underlätta och möjliggöra arbetet med bemötande i organisationen.

En annan mycket aktuell och viktig fråga adresserades och redogjordes för av vår nya konsult Harriet Holmgren. Seminariet handlade om utmaningarna när det gäller att rekrytera och behålla biståndshandläggare. Harriet har lång chefserfarenhet från kommunen och spetskompetens inom området, och arbetar nu som konsult med att hjälpa kommuner i dessa frågor.

Temat för höstens sista frukostseminarium, där STQMs Dan Lindqvist och Jörgen Forslund stod för värdskapet, var frågor om att kommunicera och uppfylla organisationens kvalitetsmål och krav med hjälp av kvalitetsledningssystem. Deltagarna fick ett smakprov på hur vårt system förenklar och förtydligar. Den här gången var deltagarna utförare och beställare inom hemtjänst men vårt kvalitetsledningssystem anpassas enkelt och smidigt till kundernas specifika förutsättningar, och våra konsulter har lång och djup kompetens och erfarenhet av dessa frågor från vitt skilda branscher.

På uppdragsfronten har hösten fortsatt att präglas av frågor kring utveckling av både ledare och verksamhet. Som exempel kan nämnas att den första omgången av Socialstyrelsens högskoleutbildning Nationell högskoleutbildning för individ- och familjeomsorgens ledare avslutades på Ersta Sköndal högskola, och kursomgång två startade med sextiotalet deltagare från hela Syd- och Mellansverige.

I november skrev STQM också avtal som kursledare för ett antal utbildningar i samarbete med KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI). Roligt att detta samarbete med KUI fortsätter att utvecklas.

Glädjande nog har STQM växt under hösten då tre nya konsulter har anslutit sig till oss. Att fortsätta växa är en nödvändighet då det under de senaste månaderna har publicerats ett antal intressanta upphandlingar inom både hårda och mjuka frågor som kräver en viss leveranskapacitet. STQM är just nu med i utvärderingsprocessen för inte mindre än fyra olika upphandlingar i kommuner och landsting, och vi väntar med spänning på resultatet. Rekryteringen av nya konsulter är därför en ständigt aktuell fråga. Har du relevant bakgrund och erfarenhet och är intresserad av att veta mer om hur det är att arbeta med oss – hör av dig! Just nu söker vi framför allt ledarskapskonsulter och certifierade coacher, gärna med referenser från kommunala och/eller statliga uppdrag.

…och nu fokus framåt!

Låt oss slutligen blicka framåt – förbi jul- och nyårshelger – mot nya utmaningar under 2017. Några datum är redan spikade för nya spännande frukostseminarier under våren. Mer information kommer, så håll utkik på vår hemsida!

Då återstår endast det angenäma nöjet att få önska alla kunder, samarbetsparters och kontakter i vårt nätverk en riktigt GOD JUL. Väl mött igen 2017!