Så skapar du verklig inkludering på arbetsplatsen

Det förra blogginlägget kring behovsanpassat ledarskap avslutades med poängen att när både chef och medarbetare blir medvetna om individens olika behov så kan motivationen på en arbetsplats öka och verksamhetens behov tillfredsställas, eftersom det blir möjligt att öppet och i överenskommelse tillvarata drivkrafter och därigenom leda till framgång.

När både ledare och medarbetare får redskap som underlättar processer i verksamheten tack vare individers unika olikheter och behov, skapas verklig inkludering på en arbetsplats. Här kommer del 2 i Klara Török Møllers bloggserie om behovsanpassat ledarskap.

Behovsanpassat och medvetet ledarskap med hjälp av analyser

I ett tidigare blogginlägg presenterade jag bakgrunden till det forskningsbaserade analysverktyget MyNeeds®, som tar sin utgångspunkt i Self Determination Theory.

Att utgå ifrån en analys utav sina behov handlar inte om att förändra någonting utan om att bli medveten. När en blir medveten blir det lättare att förhålla sig till sin omgivning och sitt team, vilket i sin tur öppnar upp för att se och förstå andras behov och drivkrafter. Och när en ser hur behoven påverkar privatlivet och hur en tillgodoser sina behov och använder sina drivkrafter konstruktivt så blir det hållbart vilket ger en annan energi till jobbet.

Det handlar om att se hur detta påverkar hela organisationen, vilket även ger en insikt om att alla behövs samtidigt som vi inte är oumbärliga. Ledare och medarbetare får redskap som kan underlätta samtliga processer. Att utgå från spelplanen vid målbrytning, kommunikation, rekrytering, smarta team, fylla på spelplanen på strategiskt sätt, bygga hållbara team, arbetsmiljöarbete, bemötande av kunder, underlag till möten och för att reflektera över vad som händer i organisationen och i allmänhet utvärdera om t ex alla har kommit till tals osv. blir tacksamt.

En mer effektiv grupprocess baserad på individers olikheter

Idag i samhället fokuserar vi ofta på resultatet och glömmer bort vad som händer där bakom. Det är utifrån den spelplanen som MyNeeds® kommer in. Ledare tittar ofta mest på kompetens och personlighet hos medarbetarna men inte på behoven och vad som händer i gruppen. Gruppen får karaktärsdrag och de ska lösa uppgifter. Har gruppen ett s.k. ”groupthink”, dvs att majoriteten tänker ganska lika, så kommer gruppen snabbt till resultat men speglar egentligen en smal spridning.

Med stor spridning i gruppen brukar processen av att komma fram till resultat bli längre men bättre spegla marknaden eller kundernas verklighet. Problemet är att dessa arbetsgrupper med större spridning ofta låser sig för de har inte verktyg för hur de ska kunna nyttja olikheterna. Här blir MyNeeds® ett ypperligt verktyg för hur en ska kunna nyttja grupprocessen och komma fram till en lösning som speglar organisationens behov.

Vissa kan ha lite sämre förutsättningar för att få sina behov tillgodosedda beroende på omständigheter och miljö. Om en t ex har variation och trygghet som sina primära behov så kan det ge dubbla signaler. Personen säger kanske gärna spontant ofta ja men känner sedan tvivel p.g.a. risk osv. Utifrån vetskap om behoven hos individen kan ledaren lättare sortera i vardagsmaskineriet och möta individen där hen befinner sig. En ny dimension öppnar upp sig.

Att titta på och skruva på rätt saker för att kunna översätta målet till vad det faktiskt handlar om på ett sätt som möter medarbetarnas behov ger en ökad tydlighet för var och en. Det i sig eliminerar vanligt förkommande missförstånd och utrymme för tolkningar som krockar med andras, vilket skapar god grund för ökad energi och motivation, medarbetare som vet sitt värde och lyckas i sitt arbete. 

Klara Török Møller
Ledarutvecklare och coach, STQM


Mer information

  • Här kan du läsa den första delen i bloggserien om MyNeeds® och behovsanpassat ledarskap. Mer information om verktygen hittar du här.
  • Blir du nyfiken kan du läsa mer om verktyget MyNeeds® under våra verktyg.
  • Den 24 september anordnar vi ett frukostseminarium om MyNeeds®. För mer info eller anmälan, läs här!

Mer information hittar du också på följande länkar:

https://sdt2019.org
http://selfdeterminationtheory.org/
http://www.myneeds.se
http://www.myneeds.se/en/