Svensk prisbelönt innovation för behovsanpassat ledarskap

Behovsanpassat ledarskap var en av de aspekter som stod i fokus under den sista veckan i maj 2019 när den 7e internationella konferensen om Self-Determination Theory ägde rum i Holland. Där presenterades forskning av analysverktyget MyNeeds®, en svensk innovation som mäter våra underliggande psykologiska behov för att identifiera våra drivkrafter.

Instrumentet MyNeeds® utvecklades genom ett tre årigt forskningsprojekt vid Umeå universitet utifrån Self-Determination Theory (SDT), lett av Dr. Ron Mahieu. Forskningen finansierades av Vinnova, som är känt för att överbrygga gapet mellan akademi och business genom att finansiera innovativa samarbeten. 2013 belönades MyNeeds® med Vinnovas innovationspris för att vara det första svenska instrumentet som kan ge tillgång till omedvetna psykologiska behov.

Sedan dess har mätningsinstrumentet nått över tusen företagsanvändare, vilket nu skapat empirisk data som underlag för fortsatt analys. I dagsläget pågår forsningsanalyser av underlaget vid Malmö Universitet, i syfte att visa på värdet. Det var en sådan analys som Maria Appelqvist, PhD, presenterade på konferensen om STD. Idag används MyNeeds® av bl.a. Försvarsmakten, kommuner, universitet, högskolor samt en mängd större och mindre företag.

Behovsanpassat ledarskap bidrar till lönsamhet på flera plan

Bakgrunden till, och utgångspunkten för, framtagandet av det forskningsbaserade analysverktyget är att SDT visar att vi föds med vissa behov men som vi i de flesta situationer är omedvetna om. Undersökningen inför forskningsprojektet som ledde fram till det prisbelönta analysverktyget, gav att oftast vet ledare inte varför vissa medarbetare levererar och andra inte. En av de största utmaningarna för organisationer idag är att förädla personalinvestering till ett mervärde som bidrar till lönsamhet genom att fokusera på individuella drivkrafter istället för generella lösningar så som belöningar, utbildningar och medarbetarutveckling som vi vet idag inte ger så mycket. Det handlar om att komma åt människors egna drivkrafter. Således syftar verktyget till att synliggöra den verkliga spelplanen för ledare.

Om Self-Determination Theory

SDT är en bred motivationspsykologisk teori på makronivå, utvecklad av Richard M. Ryan & Edward L. Deci. Teorin är väl beforskad och har stor evidensbörd, den anses vara den mest använda teorin för att förstå människors motivation. Teorin handlar om att mänsklig motivation är bestämd av våra psykologiska behov, hur de är tillgodosedda och uppfyllda i våra liv. Enligt SDT finns det olika typer av motivation: kontrollerad motivation och autonom motivation. Den senare anses viktigare eftersom vårt beteende är mer kreativt, vi är mer problemlösande, produktiva och skapar ett psykologiskt välmående när vi är mer autonomt motiverade genom att våra behov är tillfredsställda.

Enligt SDT är vi mest engagerade och vi utför vårt mest kreativa arbete när vi känner att vi agerar i enlighet med vår vilja i relation till mål vi finner meningsfulla. Teorin handlar om behov och hur motivationen skapas inom oss. Enligt SDT påverkas motivation av tre faktorer:

 1. Kompetens
 2. Autonomi
 3. Tillhörighet

Utvecklingen av analysverktyget MyNeeds®

Forskningen vid Umeå Universitet utvecklade och konkretiserade de tre identifierade övergripande behoven genom att urskilja dess inre polaritet och kontrast. Resultatet utkristalliserade sex basbehov kopplade till de övergripande kategorierna: Utveckling, Signifikans, Trygghet, Variation, Samhörighet och Bidra.

Kompetens

 • Utveckling; de som är bra på att se mål – vad kan vi lära oss av det här?
 • Signifikans; titta på skillnader; hur sticker vi ut i jämförelse med andra?

Autonomi

 • Trygghet; bra på SWOT analyser; ser framtiden, ser risker osv.
 • Variation; bra på förändring; effektivitet; kommer det här underlätta arbetet?

Tillhörighet

 • Samhörighet; fokus på människorna; hur trivs vi?
 • Bidra; hur kommer det här påverka omvärlden? Kan jag stå bakom det här?

Det finns ingen värdering behoven emellan. Alla har behoven men i olika prioriteringsordning och i olika grad, vilket i inbördes kombination med varandra får konsekvenser. När vi får kunskap om behoven och förståelse för de egna behoven, kan vi se hur vi tidigare i livet har tillgodosett dem, ofta omedvetet, således ibland konstruktivt och ibland destruktivt. Vi kan också förstå hur behoven samspelar med andras behov.

Via medvetenhet om individens olika behov kan motivationen på en arbetsplats öka och verksamhetens behov tillfredsställas. Ett behovsanpassat ledarskap skapar helt enkelt möjligheter att leda till framgång genom tillvaratagande av drivkrafter.

Klara Török Møller
Ledarutvecklare och coach, STQM


 • I nästa blogg kommer Klara att vidareutveckla hur SDT och MyNeeds® kan bidra till verklig inkludering på en arbetsplats, när både ledare och medarbetare får redskap som kan underlätta samtliga processer i verksamheten. Du hittar del 2 här.
 • Blir du nyfiken kan du läsa mer om verktyget MyNeeds® under våra verktyg.
 • Den 24 september anordnar vi ett frukostseminarium om MyNeeds®. För mer info eller anmälan, läs här!

Mer information hittar du också på följande länkar:

https://sdt2019.org
http://selfdeterminationtheory.org/
http://www.myneeds.se
http://www.myneeds.se/en/