Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap

Framtidens ledarskap är utvecklande

Är du nyfiken på att leda viainre motivation snarare än yttre motivationsfaktorer? Genom att leda via inre motivation kan medarbetarna fatta egna beslut och du som ledare behöver inte detaljstyra eller använda yttre motivationsfaktorer för att få arbetsuppgifter genomförda. Bra idé, eller hur?

Om våra medarbetare upplever överkontroll, låt-gå-ledarskap eller piska/morot kan det leda till konflikter och rädsla för att ta initiativ, vilket hämmar företagets utveckling. Vi vet hur du ska göra istället, och samtidigt få mer tid över.

Bakgrund

Utvecklande ledarskap (UL) är den svenska modellen av ett transformativt ledarskap och är utvecklat av Försvarshögskolan.

Det vetenskapliga stödet för modellen inkluderar studier där man påvisat förbättrad effektivitet inom organisationer där det fanns en hög förekomst av utvecklande ledarskap. Dessutom leder denna typ av ledarskap till en högre personlig utveckling både för ledare och medarbetare.

Fördelen med STQM som leverantör av utvecklande ledarskap

Utbildningen är 2+1 dagar och bygger på en 360-analys från sidoordnad, din chef, dig själv och dina medarbetare. Du lär dig att, genom att både ge och ta emot feedback, identifiera vilka ledarbeteenden som är gynnsamma – beteenden som du redan har och de som du behöver utveckla. Sedan får du hjälp med att utarbeta en personlig utvecklingsplan.

Skillnaden mellan STQM och andra leverantörer av utvecklande ledarskap, är att vi under dag 3 erbjuder verktyg som gör att du förstår varför vi människor fastnar i gamla mönster. Vi ger möjlighet att ta del av KBT-verktyg som ger insikt i beteenden och underlättar första steget till förändring.

Kontakta oss för utveckling av ditt ledarskap

Vill du också föra ditt ledarskap genom utveckling av dig och dina medarbetare? Kontakta oss på STQM så ser vi till att du får de verktyg du behöver för att kunna skapa en trivsam arbetsplats med god stämning, bra resultat och glada medarbetare.

Sören Hjälm har lång erfarenhet av att behovsanpassa, skapa och genomföra utbildningar, program och föreläsningar. Han har utbildat och coachat människor från många olika branscher och befattningar, och har lång erfarenhet av grupputvecklings- och ledarutvecklingsuppdrag. Han är certifierad handledare i Utvecklande ledarskap, KBT-terapeut och forskare vid Örebro universitet.

Sörens utbildningar i Utvecklande ledarskap får oftast högsta betyg:

”Intressant, fick flera tankeställare. Rekommenderas varmt!” 

“Inspirerande, trygghetsskapande, konkret material.” 

”Jag har fått insikt i mycket som påverkat mig men som jag inte riktigt kunnat sätta fingret på vad det är. Mycket tack vare kursledaren.” 

“Väldigt pedagogisk och drivande.” 

”Väldigt bra på att få mig att delta och bidra på kursen. Man kan inte sitta tyst.” 

”Bra dialoger med många bra verktyg. Stort tack!”