Utbildningar inom arbetsmiljö

STQMs BAM-utbildning ger dig som chef eller arbetsledare god kunskap i hur ett framgångsrikt och strukturerat arbetsmiljöarbete bedrivs, dels när det gäller lagar och regler men också hur du skapar ett bra psykosocialt arbetsklimat.

Företagsanpassade BAM-utbildningar

Vi erbjuder digitala företagsanpassade BAM-utbildningar. Bättre ArbetsMiljö, BAM, är en grundutbildning i arbetsmiljö som ger chefer och skyddsombud kunskaper och verktyg för att jobba med den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Utbildningen har tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och speglar parternas syn vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper. Efter genomförd utbildning ska du:

  • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
  • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
  • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten.
  • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet

Innehåll och upplägg för vår BAM-utbildning

Deltagarna får arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

  • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden, som påverkar arbetsmiljön
  • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka
  • Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
  • Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete
  • Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
  • Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö (AFS 2015:4) 

Upplägg

Under 3 dagar varvas genomgångar och praktiska övningar. Undervisningen är uppbyggt som en blandning av korta teoripass, praktiska övningar med case , egen reflektion, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Alla teorier och modeller som presenteras under kursen är evidensbaserad och bygger på många års beprövad erfarenhet.

Utbildningen är företagsanpassad och genomförs för närvarande digitalt.

Pris: 6.900 kronor ex moms per deltagare (gäller vid minst fyra deltagare)

Personligt kursintyg ingår efter avslutad utbildning.

Kursledare

Bodil Henrikson

Bodil är beteendevetare och organisationskonsult, och har lång och gedigen erfarenhet av utbildning,  organisationsutveckling och arbetsmiljö. Hon har en magisterutbildning i arbete och hälsa med inriktning beteendevetenskap, coachutbildning enligt ICF samt utbildning i organisationspsykologi och KBT.

Läs mer om Bodil här