Grupputveckling samt faser och metoder för att utvecklas som team

Där finns olika metoder för grupputveckling och där finns gedigen forskning utförd av bland annat Susan Wheelan som påvisar och tar upp just en grupps olika faser, vilka dessa är och hur utvecklingsfaserna ser ut inom olika grupper. I Wheelans modell för grupputveckling, kallad IMGD-modellen (Integrative model of group development) tar hon upp de fyra stadier som en grupp går igenom och ett sista femte stadie som involverar gruppens upplösning.

IMGD är i huvudsak en livscykelmodell som har inslag från andra modeller inom området för grupputveckling och dess faser. I Susan Wheelans IMGD-modell kan man bland annat påvisa hur en arbetsgrupp i det fjärde stadiet “Arbete och produktivitet”, lägger mer energi på den tillskrivna uppgiften, medans grupper i de tidigare utvecklingsstadierna lägger mindre tid på uppgiften och mer på att hantera relationer, normer med mera.

Faser i Susan Wheelans modell för grupputveckling

  • Fas 1: Tillhörighet och trygghet
  • Fas 2: Opposition och konflikt
  • Fas 3: Tillit och struktur
  • Fas 4: Arbete och produktivitet
  • Fas 5: Avslut

Modellen visar bland annat på förloppet i arbetsgruppens utveckling och de stadier denna sker i, Wheelan är av åsikten att en ledare inte själv är ansvarig för en grupps framgång eller misslyckande, utan hon ser arbetsgruppen som ett ”beroende system”.

Med utgångspunkt i just Susan Wheelans IMGD-modell för grupputveckling tar våra erfarna konsulter på STQM fram rätt metoder för grupputveckling skräddarsytt för din organisation eller företag och tar hänsyn till den rådande kultur som finns på just er arbetsplats.

Konflikthantering som skapar förståelse

Vi på STQM tror på att konflikter inom grupper inte är något som bör undvikas utan faktum är att konflikter och rätt hantering av dessa leder till utveckling, dels för individen men också för arbetsgruppen som helhet.

Våra erfarna konsulter arbetar alltid efter väl beprövade metoder för konflikthantering med våra kunder och vi arbetar bland annat efter Thomas Jordans teori kring robusta samarbetsorganisationer och hur man bygger dessa. I Jordans teorier ingår bland annat konfliktvägledning som till stor del handlar om ett samtal som syftar till att med hjälp av en utomstående och erfaren konsult få hjälp med att bedöma vad som är viktigt och möjligt att uppnå, samt ta fram konkreta vägar framåt att arbeta efter.

Om oss på STQM

Våra konsulter arbetar alltid med människan i fokus och en viktig del av att lyckas med sin organisation är att ha en väl utformad process och en stark grupp på arbetsplatsen som tillsammans driver organisationen framåt med motivation och ambition. Vår konsulter kan hjälpa dig och din organisation med att ta fram och applicera dessa på den dagliga verksamheten i olika faser.

Vi anpassar alltid våra processer och modeller efter den unika kunden och när vi genomför vårt arbete med grupputveckling inom er organisation.

Anlita oss för att får rätt metoder och faser för grupputveckling

Kontakta oss på STQM om du vill hitta rätt metoder och faser för grupputveckling inom din organisation. Vi hjälper dig med att identifiera, ta fram och applicera rätt processer för just er så ni kan uppnå en mer produktiv, motiverande och trivsam arbetsmiljö. Varmt välkommen till oss!

Förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet