handläggning

Handläggning

Vad vi erbjuder inom handläggning

Handledning för biståndshandläggare, LSS-handläggare och handläggare inom socialpsykiatri

STQM erbjuder handledning som är särskilt inriktad mot just biståndshandläggarnas arbete och de förutsättningar villkor och innehåll som gäller för arbetet. Det innebär kunskaper om handläggning, IBIC, (Individens behov i centrum) och bygger på metoder inom MI (motiverande samtal).

Nya handläggare behöver stöd och kunskaper i arbetet. Erfarna handläggare behöver vidareutveckling. Utbildningsinsatsen läggs upp efter behoven vid den aktuella arbetsgruppen både vad gäller innehåll och form.

Exempel på innehåll:

  • Att sätta mål och följa upp mål för biståndsbeslut och LSS-beslut – med anknytning till IBIC.
  • Stöd i att välja utförare – hur ger handläggaren konkurrensneutral vägledning?
  • Dokumentation för handläggare

Syftet med handledning är personlig och professionell utveckling. Handledning ger möjlighet att reflektera kring olika aspekter av arbetet – mötet med brukare och anhöriga, samtal, kriser, rollen som handläggare mm. I en handledningsgrupp får deltagarna möjlighet att lära av varandra och få återkoppling på det egna arbetet.

Hur säkrar kommunen sin kompetensförsörjning för handläggare inom socialtjänst?

STQM har lång erfarenhet och kunskap om socialtjänst och vi är därmed väl insatta i förutsättningar och villkor för arbetet. Vi erbjuder föreläsningar och seminarier kring kompetensförsörjning för ledningsgrupper eller enheter.

Omsättningen bland handläggare inom socialtjänsten har ökat på senare år. Det har blivit allt svårare att rekrytera handläggare, vilket innebär stora kostnader för kommunen. Med ökad omsättning blir det blir svårare att bibehålla hög kvalitet i arbetet. Minskad kontinuitet i handläggarkontakten påverkar kontakten klienten/ brukaren. Kommunernas utmaning ligger i att:

  • Attrahera nya handläggare till kommunen
  • Ge stöd till handläggare som är nya i yrket
  • Erbjuda utveckling för dem som jobbat något år
  • Erbjuda vidareutveckling och stimulerande uppgifter för dem som har lång erfarenhet i yrket