Högpresterande team – så uppnår ni framgång

Att få högpresterande team är en svår uppgift på många arbetsplatser och även om personalens individuella kompetenser är höga så kan hinder uppstå som låser gruppen från att prestera optimalt. En samstämmig forskningsbas visar också att välfungerande och högpresterande team där tilliten är hög och kommunikationen fungerar bra dels mår men även fungerar och presterar bättre.

Så hjälper vi er att bli ett högpresterande team

Alla våra insatser är anpassade till våra kunder och deras organisationers unika behov och genomförs vanligtvis under en eller två dagar tillsammans med någon av våra erfarna konsulter.

Såhär kan innehållet i våra program se ut:

  • Grunderna i mänskligt beteende och beteendeanalys. Vad betyder de olika färgerna, översatt i beteende och kommunikationsmönster?
  • Gruppers olika faser, baserat på Susan Wheelans modell för effektiva team, IMGD. Hur tänker, känner och agerar vi under olika skeden av gruppens ”livscykel”? Och vad innebär detta för utmaningar för samarbetet?
  • Vad kännetecknar effektiva team och fungerande grupper?
  • Individens roll i en grupp. Vi samtalar kring roller, ansvar och spelregler för gruppen – hur påverkar de vad gruppen gör och på vilket sätt?
  • Negativa processers påverkan. Vi tittar på olika typer av konflikter, strategier för konstruktiv konfliktlösning och hur man kan undvika vanliga misstag.

Därför ska ni ta hjälp av någon av våra konsulter

Vi på STQM och våra erfarna konsulter arbetar alltid med människan i centrum och som utgångspunkt för vårt arbete. Vi ser till dig som kund hos oss och förstår att alla organisationer, oavsett om de är verksamma inom privat eller offentlig sektor, ser olika ut och kräver sina unika och skräddarsydda program och metoder för att uppnå sina mål och bli ett mer högpresterande team.

Med oss på STQM kan du inte bara få ett mer högpresterande team utan vi och våra kompetenta konsulter kan också hjälpa till med bland annat ledarskapsutbildningar i världsklass som hjälper dig som innehar en chefs- eller ledarroll inom organisationen att bli ännu bättre och skapa en mer produktiv och effektiv organisation.

Få högpresterande team med hjälp av STQM

Vi på STQM baserar till stor del våra metoder för högpresterande team på Carl G Jungs teorier och forskning kring mänskligt beteende och psykologiska typer och vi delar hans syn på människor som kreativa och fria. Alla de metoder som vi använder oss av och applicerar i vårt arbete är väl beprövade och är väl förankrade i forskning. Vi kan aldrig ge några garantier på utfall för våra program men är däremot experter på tillämpning och med välrenommerade konsulter som alla besitter många års erfarenhet ser vi till att ge dig och din organisation de mest optimala förutsättningarna för en mer trivsam och högpresterande arbetsplats.

Se till att göra era team till högpresterande med hjälp av oss. Kontakta oss via mail, telefon eller direkt på vår hemsida med hjälp av vårt kontaktformulär.

Förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet